พื้นที่โควิดสีแดง เดินทางข้ามจังหวัด ต้องขออนุญาต

ศบค. แถลงเรื่องการเดินทางของประชาชนในขณะที่ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ 5 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ “ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด” ได้แก่ สมุทรสาคร, ระยอง, ชลบุรี, จันทบุรี และตราด โดยประชาชนที่จะเดินทางเข้าออกในพื้นที่ ต้องมีใบรับรองความจำเป็น ให้เจ้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดสกัดได้ตรวจสอบการผ่านเข้า-ออก ในพื้นที่ 5 จังหวัด ดังกล่าว

หลังจากที่ ศบค. ได้ประกาศมาตรการคุมเข้มโควิด-19 ดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ตามที่กล่าวมาแล้วนั้น สถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ประชาชนได้ตื่นตัว และเจ้าหน้าที่ได้เตรียมการปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. ในแต่ละพื้นที่ มีรายละเอียดดังนี้

จังหวัดชลบุรี เมื่อ 6 ม.ค.64 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี กรณีประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 17 ควบคุมสูงสุดพื้นที่ 5 จังหวัด จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และ สมุทรสาคร

เวลา 20.30 น. ประชาชนมาใช้บริการขอใบรับรองการเดินทางข้ามจังหวัดเป็นจำนวนมาก โดยไม่มีการเว้นระยะห่าง โดยประชาชนที่มาขอใช้บริการบางส่วนเสนอให้ทางราชการทำใบแบบฟอร์มการขออนุญาตแบบออนไลน์ เพื่อไม่ให้เสี่ยงกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ซึ่งอำเภอเมืองชลบุรีจะตั้งโต๊ะบริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมงจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ในวันที่ 7 ม.ค.64 ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ กรณีประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 17 ควบคุมสูงสุดพื้นที่ 5 จังหวัด จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และ สมุทรสาคร

เวลา 08.30 น. ประชาชนมารอติดต่อขอทำเรื่อง เดินทางข้ามจังหวัด ที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร หลังมีประกาศออกมาจากทางภาครัฐ ว่า ประชาชนทุกคนที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่ใน 5 จังหวัดสีแดงเข้ม ต้องมีใบอนุญาต

สำหรับจังหวัดชลบุรี วันที่ 7 ม.ค.64 เวลา 09.00 น. ประชาชนยังทยอยมาขอรับใบรับรองเดินทางข้ามจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

การขออนุญาตเดินทางข้ามจังหวัด ให้ไปยื่นที่ฝ่ายปกครองทุกอำเภอที่ท่านอยู่ หรือยื่นที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เปิดตลอด 24 ชม. เอกสารหลักฐานประกอบที่ต้องใช้ มีดังนี้

1.บัตร ปชป./บัตรพนง./passport

2.แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง

3.เอกสารอื่นๆ เช่น ใบนัดแพทย์  ใบสั่งสินค้า หนังสือไปราชการหรือไปปฏิบัติหน้าที่

อ่านต่อ