พ่อค้าแม่ค้า อำนาจเจริญ ร้องเปิดตลาดนัด เหมือนเซเว่น

พ่อค้าแม่ค้า อำนาจเจริญ ร้องเปิดตลาดนัด เหมือนเซเว่น ความเคลื่อนไหวกลุ่มผู้ค้าขายตลาดนัด ตลาดเช้าและเย็น จังหวัดอำนาจเจริญ เดินทางมาร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ รายละเอียดดังนี้

เมื่อ 8 มิ.ย.64 เวลา 0900 – 1000 กลุ่มผู้ค้าขายตลาดนัด เช้า-เย็น ของจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเป็นอย่างมากในขณะนี้ ซึ่งมีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน จนทำให้บางคนมีหนี้สินเพิ่มขึ้น ตั้งแต่เดือนเมษายน ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้

กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการให้ทาง ผวจ.อำนาจเจริญ พิจารณาทบทวนคำสั่งที่ท่านเคยสั่งให้หยุดการค้าขายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

โดยมี นายทองล้ำ เวรุณาธร อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 275 ม.7 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ พร้อมสมาชิกอีก 6 คน เดินทางมาร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรม ให้เปิดให้มีการค้าขายตามตลาดนัดต่อ ผวจ.อำนาจเจริญ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ทางจังหวัดพิจารณาฯต่อไป

อ่านต่อ