มายด์ รุ้ง ราษฏรประสงค์ยกเลิก 112 ม็อบ 31 ตุลา

มายด์ รุ้ง ราษฏรประสงค์ยกเลิก 112 ม็อบ 31 ตุลา เมื่อ 24 ต.ค.64 ที่ศาลฎีกา กลุ่มราษฎร วัตถุประสงค์ แถลงข่าว ม็อบ 31 ตุลาคม “ราษฏรประสงค์ยกเลิก112” และร่วมกิจกรรมยืนหยุดขัง 1 ชั่วโมง 12 นาที กับกลุ่มพลเมืองโต้กลับ เพื่อทวงสิทธิการประกันตัว คืนความยุติธรรมให้เพื่อนของเราในเรือนจำ ยอดมวลชน 40 คน

เวลา 1610 น. ขณะรายงานมวลชนเริ่มทยอยเดินทางเข้าพื้นที่ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่แถลงข่าว

กลุ่มคณะราษฎรยกเลิกมาตรา 112 ที่ศาลฎีกา เวลา 1630 น. เริ่มแถลงข่าวโดยมีนายเจษฎา ศรีปลั่ง เป็นผู้ดำเนินรายการ

เวลา 1621 น. นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ปราศรัยกล่าวถึงการบริหารประเทศของ นรม. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบันมีการใช้ ม.112  ดำเนินคดีกับประชาชน 239 คดี กล่าวถึงผู้ลี้ภัยทางการเมืองจากคดี 112 ทำให้ประชาชนคนไทยต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศกว่า 20 คน

มีประชาชนถูกดำเนินคดีจากการชุมนุมมากกว่า 1 พันคดี และมีผู้เห็นต่างทางการเมืองยังถูกจำขังในเรือนจำอีกหลายคนซึ่งคดียังไม่ถึงสิ้นสุดแต่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัว

เวลา 1626 น. นายศิริ นิลพฤกษ์ และนางธนพร วิจันทร์ อ่านแถลงการณ์ มีเนื้อหาโจมตี ม.112 ที่ผู้มีอำนาจใช้กลั่นแกล้งประชาชนผู้เห็นต่างทางการเมือง โดยมีโทษ 3-15 ปี เท่ากับคดีฆ่าคนตาย

จำเลยเสียเปรียบโดยไม่มีโอกาสในการประกันตัวเพื่อออกมาต่อสู้ในชั้นศาล และ ม.112 เป็นกฎหมายที่เอื้อเฟื้อต่อระบอบสถาบันฯ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้

เวลา 1635 น. นายธนัท ธนากิจอำนวย และ น.ส.สุพิชฌาย์ ชัยล้อม อ่านแถลงการณ์เป็นภาษาอังกฤษ

เวลา 1645 น. น.ส.ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล กล่าวโจมตี ม.112 ว่าเป็นกฎหมายที่เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งประชาชน เรียกร้องให้ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนให้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน กล่าวถึงอัตราโทษที่ถูกกำหนดในมาตรา 112 ที่มีตั้งแต่ 3-15 ปี เทียบเท่ากับอัตราโทษของคดีฆ าตกรรม

กล่าวถึงการบังคับใช้กฎหมาย ม.112 ที่ไร้มาตรฐานและไม่มีกฎเกณฑ์ในการดำเนินคดีกับผู้เห็นต่างทางการเมืองที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายโจมตีสถาบันฯ กล่าวเรียกร้องให้ยกเลิกหรือร่วมกันหาทางออกเกี่ยวกับ ม.112 เพื่อนำประเทศไทยและสังคมได้ดำเนินต่อไปได้

เวลา 1700 น. นายณัชปกร นามเมือง กล่าวถึง กระบวนการในการยกเลิกหรือการปรับเปลี่ยนระบอบกฎหมาย ม.112 ทั้งนี้ ในวันที่ 27 ต.ค.64 กลุ่ม ครช. และทะลุฟ้า จะเดินทางไปที่รัฐสภา เพื่อยื่นคำร้องกับ กมธ. ให้ยกเลิกและแก้ไข ม.112

เวลา 1705 น. น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนากุล กล่าวยืนยันในการจัดกิจกรรมการชุมนุมในวันที่ 31 ต.ค.64 ที่แยกราชประสงค์ เวลา 1600 – 2100 น.

ทั้งนี้ในกิจกรรมจะมีการล่ารายชื่อเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไข ม.112 โดยกล่าวเชิญชวนบุคคลทั่วประเทศที่เห็นด้วยกับการยกเลิก ม.112 มาร่วมชุมนุมในวันและเวลาดังกล่าว

เวลา 1720 น. ยุติการแถลงข่าว มวลชนบางส่วนทยอยเดินทางกลับ บางส่วนอยู่รอร่วมกิจกรรม “ยืน หยุด ขัง” ยอดมวลชน 50 คน

อ่านต่อ