ม็อบขอนแก่น ไม่เอารัฐประหารในเมียนมาร์

ความเคลื่อนไหวกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ตามแคมเปญ “LightUpMyanmar เปิดแฟลชเคียงข้างพี่น้องพม่าที่ต่อสู้กับการรัฐประหาร” เพื่อต่อต้านการทำรัฐประหารในเมียนมาร์ คู่ขนานกับกิจกรรมรณรงค์ของกลุ่มเห็นต่างใน กทม. ดังนี้

เมื่อ 4 ก.พ.64 เวลา 1920 กลุ่มต่อต้านรัฐบาล (คณะราษฎรขอนแก่น) จำนวน 3 คน นำโดย น.ส.วิศัลยา งามนา ได้จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ตามแคมเปญ “LightUpMyanmar เปิดแฟลชเคียงข้างพี่น้องพม่าที่ต่อสู้กับการรัฐประหาร” เพื่อต่อต้านการทำรัฐประหารในเมียนมาร์ คู่ขนานกับกิจกรรมรณรงค์ของกลุ่มเห็นต่างใน กทม. โดยกลุ่มฯ ได้ทำการติดป้ายผ้า จำนวน 2 แผ่นป้าย

โดยมีข้อความ ประกอบด้วย “Fuck the Coup” “เซ็นรัฐประหาร = ระยำ” และ “จากราษฎรขอนแก่น” บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกลุ่มฯ ได้มีการเผยแพร่ภาพและข้อความดังกล่าวเวลา 2000 บนเพจเฟสบุ๊คดาวดินสามัญชน ขอนแก่นพอกันที ราษฎรชุมแพ และภาคีนักเรียน KKC ต่อไป

เจ้าหน้าที่ รปภ.มข. ได้พบเห็นกิจกรรมดังกล่าวพร้อมรวบรวมหลักฐาน และได้ดำเนินการเก็บป้ายผ้าเรียบร้อย

ในการจัดกิจกรรมของกลุ่มฯในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ตามแคมเปญ “LightUpMyanmar เปิดแฟลชเคียงข้างพี่น้องพม่าที่ต่อสู้กับการรัฐประหาร” เพื่อต่อต้านการทำรัฐประหารในเมียนมาร์ คู่ขนานกับกิจกรรมรณรงค์ของกลุ่มเห็นต่างใน กทม.และคาดว่าในห้วงต่อไปในพื้นที่ จ.ขอนแก่น จะมีการเคลื่อนไหวในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อที่จะต่อต้านรัฐบาลอีกอย่างต่อเนื่อง

อ่านต่อ