ม็อบต้านลุงตู่ ขอนแก่นพอกันที

เมื่อ 14 ก.พ.64 เวลา 1650 – 1730 นายภานุพงษ์ ศรีธนานุรักษณ์ แกนนำกลุ่มดาวดิน สามัญชน, น.ส.วิศัลยา งามนา แกนนำกลุ่มดาวดิน สามัญชน, นายนิติกร ค้ำชู ผู้ประสานงานกลุ่มขบวนการอีสานใหม่/ผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่ายสื่อสังคมออนไลน์, น.ส.วรางคณา แสนอุบล แกนนำกลุ่ม UNME of Anarchy/แกนนำกลุ่มขอนแก่นพอกันที

นายวชิรวิทย์ เทศศรีเมือง แกนนำกลุ่มขอนแก่นพอกันที/ผู้บรรยาย, นายศิวกร นามนวด  แกนนำกลุ่มขอนแก่นพอกันที, น.ส.กุลธิดา กระจ่างกุล แกนนำกลุ่มขอนแก่นพอกันที, น.ส.เพ็ญณิชา ประถมเสาวนีย์ แกนนำกลุ่มภาคีนักเรียน KKC, นายณัฏฐสกล เวชศิรพลานนท์ แกนนำกลุ่มภาคีนักเรียน KKC พร้อมสมาชิก ประมาณ 20 คน

ได้จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ นำหุ่นฟางจำลองรูปคน ร่วมถ่ายภาพถ่าย ที่ บริเวณป้ายด้านหน้า ป้ายตำรวจภูธรภาค 4, ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น พร้อมกับประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ผ่านเพจ FB ขอนแก่นพอกันที

ข้อความว่า ร่วมถ่ายภาพถ่ายรูป ณ สตูดิโอ ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น, [ ราษฎรขอนแก่นมาถ่ายรูปทำ ณ ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ] เพื่อทำ PR กิจกรรม ราษฎร โขง ชี มูล เร็วนี้ ส่วนจะเป็นอะไรนั้นขอให้ทุกท่านติดตามชมเร็ว ๆ นี้ ณ ขอนแก่น #ขอนแก่นพอกันที ยุติกิจกรรมเวลา 1730 น.

อ่านต่อ