ม็อบเชียงใหม่ ต่อต้านรัฐประหารเมียนมา

มวลชนชุมนุมต่อต้านรัฐประหารเมียนมาในพื้นที่ จว.ช.ม. เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 64 เวลา 1930 น. ปรากฎความเคลื่อนไหวกลุ่มผู้สนับสนุน นางอองซาน ซูจี และพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย NLD

จัดกิจกรรมการแสดงเชิงสัญลักษณ์ “#LightupMyanmar ส่องไฟต้านรัฐประหารกองทัพพม่า” เพื่อแสดงออกถึงเจตน์จำนงต่อต้านการรัฐประหารที่เกิดขึ้นในสหภาพเมียนมาร์ ณ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 94 ถ.มณีนพรัตน์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จว.ช.ม. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน

เวลา 1930 กลุ่มผู้จัดกิจกรรม และผู้ร่วมกิจกรรมเดินทางมาถึงบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม ชูป้ายภาพนางอองซาน ซูจี  และข้อความ Save Myanmar  & Our Leader , Help Myanmar , FREE  AUNG SAN  SUU KYI  ป้ายสัญลักษณ์ สามนิ้ว, การทำสัญลักษณ์อารยะขัดขืนด้วยการเคาะกะละมัง

โดยแจ้งวัตถุประสงค์ ประณามและไม่ยอมรับการรัฐประหาร,เรียกร้องให้ปล่อยตัว นางอองซาน ซูจี ผู้นำทางการเมืองพรรคสันนิบาตแห่งชาติ เพื่อประชาธิปไตย NLD และผู้ที่ถูกควบคุมตัวทั้งหมด และ เรียกร้องให้เกิดประชาธิปไตยในพม่า

เวลา 2005 กลุ่มฯ ได้เปิดแฟลชโทรศัพท์มือถือส่องสว่าง และร่วมกันร้องเพลงประจำชาติเมียนมาร์

เวลา 2020 กลุ่มฯ ร่วมกันกล่าวคำว่า” Free Myanmar “ และยุติกิจกรรม เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

อ่านต่อ