รร.วัดราชบพิธ และสิ้นสุดขบวนหน้า กระทรวงศึกษาธิการ

: 2 ต.ค.63
: ที่ กระทรวงศึกษาธิการ
: กลุ่มนักเรียนเลว
: นำโดย นายลภนพรัตน์ หวังไพสิฐ
: จัดกิจกรรม “ขับรถแห่ไปกูจะไปไล่อีณัฏฐพล” โดยจะผ่าน รร.เตรียมอุดมศึกษา, รร.เซนต์โยเซฟคอนแวนต์, รร.เทพศิรินทร์, รร.วัดราชบพิธ และสิ้นสุดขบวนหน้า กระทรวงศึกษาธิการ


: ยอด 100 คน

: เวลา 1738 น. ขบวนรถเดินทางมาถึงหน้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกลุ่มนักเรียนบางส่วนเดินทางมาคอยด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

: เวลา 1744 น. นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นตัวแทนออกมารับหนังสือ โดยกลุ่มปราศรัยว่าได้ทำการยื่นหนังสือให้กับโรงเรียนทั้งหมด 5 โรงเรียน โดยมีเนื้อหาของข้อเรียกร้องหลักคือให้หยุดความรุนแรงภายในโรงเรียน และการที่มากระทรวงศึกษาธิการในวันนี้คือการมาเพื่อขับไล่ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. และได้นำหนังสือลาออกมาให้ นายณัฏฐพลฯ ลงนาม

: เวลา 1800 น. เนื่องจากฝนตกทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ กลุ่มนักเรียนจึงเคลื่อนย้ายที่ชุมนุมเข้ามายังภายในกระทรวงศึกษาธิการ

: เวลา 1805 น. กลุ่มได้ทำการชู 3 นิ้ว และร้องเพลงชาติ

: ขณะรายงานอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่

: เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

อ่านต่อ