รวมพลใหญ่ ราดสะดอนอีสาน ไล่บิ๊กตู่

จ.ขอนแก่น เมื่อ 20 ก.พ.64 การจัดกิจกรรม “รวมพลใหญ่ ราดสะดอนอีสาน” ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนศรีจันทร์ฯ จุดที่ 1 และบริเวณสวนเรืองแสง/สวนประตูเมืองธนารักษ์อนุสรณ์ ริมถนนมิตรภาพ จุดที่ 2 มีดังนี้

เวลา 1915 น้องกัน ผู้แทนกลุ่มหลากหลายทางเพศ กล่าวสนับสนุน กลุ่ม LGPT ในสังคมไทย, ประกาศเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการใช้ห้องน้ำ การเปิดน้ำ-ไฟฟ้า, กล่าวโจมตีรัฐบาล, การเรียกร้องสิทธิที่เท่าเทียมในสังคม, การสมรสที่เท่าเทียม ได้มั้ย ไอ้เหี้ ย ตู่…ไอ้เหี้ ย โอ.. และนำตะโกน “ศักดินาจงพินาศ ประชาราษฎร์จงเจริญๆๆ” , โจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คุกคามประชาชน, กล่าวว่าผู้หญิงเป็นพลเอกได้ไหมครับ ได้โดยไม่เคยออกรบ, ชวนชู 3 นิ้ว แสดงสัญลักษณ์สิทธิเสรีภาพของประชาชน

เวลา 1918 พบ นายอลงกรณ์ ศิลปะดอนบม สมาชิกพรรคก้าวไกล/คณะก้าวหน้า ในพื้นที่จัดกิจกรรม

เวลา 1928 นายศิวกรฯ พิธีกร กล่าวโจมตีเจ้าหน้าที่ที่ไม่อำนวยความสะดวกเรื่องน้ำ-ไฟฟ้า และห้องน้ำ, กล่าวถึงการจัดกิจกรรมอภิปรายนอกสภา

เวลา 1930 นายอดิศักดิ์ สมบัติคำ แกนนำเครือข่ายราษฎรอีสาน จว.ม.ค. กล่าวว่า กล้ามาก เก่งมาก ขอบใจ, โจมตีการทำงานของคณะรัฐมนตรี/รัฐบาล, การนำเข้าวั ค ซี นที่ล่าช้า, กล่าวถึงการทำงานของสภาที่ไม่เป็นกลาง, กล่าวโจมตีกองทัพที่สร้างกลุ่ม IO ออกมาโจมตีประชาชน, กล่าวถึง ตั๋วช้าง ที่ นายรังสิมัน โรม อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร, กล่าวถึงการแทรกของสถาบัน การคุมคามประชาชนด้วย ม.112 และ ม.116, กล่าวโจมตี นายคารม พลพรกลาง, นายฐิตินันท์ แสงนาค, นายสำลี รักสุทธิ ที่ไปให้การสนับสนุนรัฐบาล, กล่าวโจมตีการออกประกาศก ฎ ห มายควบคุมโร คติ ดต่ อเพื่อใช้ในการควบคุมการแสดงออกของประชาชน

เวลา 1947 น้องผักกาด ผู้แทนจาก จ.นครราชสีมา กล่าวถึงระบบการศึกษาไทยที่ไม่มีการพัฒนา กล่าวถึงผลกระทบของการมีสถาบันที่มีผลกับสวัสดิการทางการศึกษาไทย, กล่าวถึงการเรียนรูประวัติศาสตร์ที่ไม่มีการพัฒนาถึงวีรกรรมจอมปลอม, กล่าวถึงพระราชกรณียกิจของสถานบันที่มีกว่ากว่าสี่พันโครงการ ที่ไม่มีอยู่จริง, กล่าวสนับสนุนให้นำงบสถาบันมาพัฒนาระบบการศึกษา

เวลา 1955 การแสดงดนตรีวงของ นายจิรายุ สูตรไชย/ก้องศิลป์ ฟ้าล่วงบน, ผู้ร่วมกิจกรรม ประมาณ 200 คน

ที่มา Kankai Meekhun

อ่านต่อ