รังสิมัน โรม ม็อบทะลุฟ้า จวกศาล ม112 ไร้มาตรฐาน ละเมิดสิทธิ์

รังสิมัน โรม ม็อบทะลุฟ้า จวกศาล ม112 ไร้มาตรฐาน ละเมิดสิทธิ์ เมื่อ 27 ต.ค.64 ที่สัปปายะสภาสถาน (รัฐสภาเกียกาย) คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) ร่วมกับ กลุ่มทะลุฟ้า และผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรา 112

จัดกิจกรรมยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน (กมธ.กฎหมายฯ) เรื่อง ขอให้พิจารณาการดำเนินคดีกฎหมายอาญามาตรา 112

ที่เกิดขึ้นอย่างไร้มาตรฐานตั้งแต่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐต่อผู้ต้องคดี, การบังคับใช้กฎหมายไปจนถึงการพิพากษาของศาล ยอดมวลชน 15 คน

 

เวลา 1100 กลุ่มเข้าพื้นที่อาคารรัฐสภา โดยอยู่ระหว่างจัดเตรียมสถานที่เพื่อทำกิจกรรม

เวลา 1200 กลุ่มจำนวน 7 คน ได้ทาตัวสีแดงเพื่อสื่อถึงราษฎรที่ถูกกดขี่ด้วยกฏหมาย ม.112 หลังจากนั้นได้คลานขึ้นไปยังประตูด้านหน้าอาคารรัฐสภา และมีการโปรยกระดาษข้อความ ยกเลิก ม.112

เวลา 1210 กลุ่มได้ยื่นหนังสือเรื่องขอให้มีการแก้ไขหรือยกเลิก ม.112 ต่อตัวแทน ส.ส. โดยมี นาย ชวลิต วิชยสุทธิ์และนาย รังสิมัน โรม

โดย นาย ชวลิต วิชยสุทธิ์ กล่าวว่าจะรับเรื่องที่ทางกลุ่มได้ยื่นร้องเรียนเข้ามานั้น จะรับพิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

นาย รังสิมัน โรมกล่าวว่ามองเห็นถึงปัญหาในการใช ม.112 ดำเนินคดีต่อประชาชน ทางกรรมาธิการแก้ไขปัญหาจะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป โดยจะมีการประชุมในสัปดาห์หน้า

เวลา 1200 ตัวแทนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก ม.112 สลับกันปราศรัยโดยกล่าวถึงผลกระทบที่ตนเองที่ตนได้รับ ไม่ว่าจะเป็นการถูกจำคุ ก ปิดกั้นอิสระภาพ ตลอดจนการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

เวลา 1235 กลุ่มประกาศยุติกิจกรรม โดยประกาศเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่แยกราชประสงค์ในวันที่ 31 ต.ค.64 ที่แยกราชประสงค์

มวลชนทยอยเดินทางกลับ

อ่านต่อ