ราษฎรขอนแก่น ไม่ทนเป็นทาส ยกเลิก 112

ราษฎรขอนแก่น ไม่ทนเป็นทาส ยกเลิก 112 เมื่อ 13 ธ.ค. 64 เวลา 1530-1600 กลุ่มราษฎรขอนแก่น นำโดย นายศรายุทธ นาคมณี แกนนำกลุ่ม UNME of Anarchy พร้อมสมาชิก ประมาณ 20 คน

ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ที่บริเวณศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในพื้นที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ด้วยการขึ้นป้ายผ้าขาวดิบ จำนวน 2 ป้าย มีข้อความ ปล่อยเพื่อนเรา, ยกเลิก 112 และทำการเผาเสื้อคลุม/เสื้อครุย

เพื่อแสดงออกถึงความเท่าเทียม/วัฒนธรรมเครื่องแต่งกายที่ผูกติดกับ ชนชั้น-สิทธิ-ศักดินา

จากนั้นร่วมถ่ายภาพสมาชิกที่จบการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ มข. และต่อมา เวลา 1600 กลุ่ม ฯ ยุติกิจกรรม

อ่านต่อ