ราษฎรขอนแก่น ทะลุฟ้า ไลฟ์สดจวกรัฐแก้โควิ ดเหลว

ราษฎรขอนแก่น ทะลุฟ้า ไลฟ์สดจวกรัฐแก้โควิ ดเหลว เมื่อ 13 ก.ค. 64 เวลา 1120 – 1200 กลุ่ม unme of anarchy(ทะลุฟ้า) นำโดยนายพีรพงศ์ เพิ่มพูน, น.ส.จตุพร สุสวดโม้ แกนนำกลุ่มฯ จัดกิจกรรมรายการข่าวออนไลน์ “โฉบข่าวทะลุฟ้า” เพื่อแสดงออกในการต่อต้านพลเอกประยุทธ์ฯ นรม./รัฐบาล โดยมีการไลน์สดผ่านเพจเฟสบุ๊ค “ทะลุฟ้า- thalufah”  มีผู้เข้าชมสูงสุด 34 คน ยุติกิจกรรมเวลา 1200 น.

กลุ่มฯ กล่าวถึงการเปิดประเทศของรัฐบาล อัพเดทยอดผู้ติดเชื้อจากสถานการณ์โควิ ดฯ ในประเทศไทย กล่าวเหน็บแนมรัฐบาลเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีจากวัคซีน ซึ่งเป็นการหากินจากความตา eของ ปชช. รัฐบาลควรจะจัดสรรวัคซีนให้กับ ปชช.ไม่ควรให้ปชช.ดิ้นรนเอง

กล่าวถึงบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิดฯและเสี eชีวิ ต ทั้งที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็มแล้ว กล่าวถึงวัคซีนซิโนแวคที่ไม่มีประสิทธิภาพ กล่าวถึงเหตุไฟไหม้เม รุ วัดแคนอก จ.นนทบุรี เนื่องจากเผาศ wผู้เสี eชีวิ ตจากโควิดฯ อย่างต่อเนื่อง กล่าวถึงมาตรการดูแลทหารเกณฑ์ในค่ายทหารจากสถานการณ์โควิดฯ กลุ่มไม่เห็นด้วยกับระบบการเกณฑ์ทหาร

กล่าวเปรียบเทียบรัฐสวัสดิการของประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย เกี่ยวกับวัคซีนไฟเซอร์ และสถานการณ์ของนานาประเทศที่เริ่มฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจ ต่างจากประเทศไทย กล่าวถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สว.250 คน รธน.ปี60 ที่เป็นกลไกของระบอบประยุทธ์ฯ การทำงานของรัฐบาลล้มเหลว

เชิญชวนผู้เข้าร่วมรับชมแสดงความคิดเห็น/หารือ รื้อระบอบประยุทธ์ฯ ร่วมพูดคุย แสดงความคิดเห็น รวมถึงกล่าวประชาสัมพันธ์ให้ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มฯ ผ่านเฟสบุ๊ก “ทะลุฟ้า” และเชิญชวนให้ร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนกับกลุ่มฯ เป็นต้น ยุติกิจกรรมเวลา 1200 น.

อ่านต่อ