ราษฎรคาร์ม๊อบแพร่ แห่ไล่ประยุทธ์

ราษฎรคาร์ม๊อบแพร่ แห่ไล่ประยุทธ์ เมื่อ 1 ส.ค.64 เวลา 1630 กลุ่มเห็นต่างฯ นำโดย นายอาทิตย์ ขวัญยืน แกนนำกลุ่มเครือข่ายผู้รักประชาธิปไตยแพร่ จัดกิจกรรมคาร์ม๊อบ (เมืองแพร่แห่ไล่ประยุทธ์) บริเวณถนนเสรีไทย ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ (ติดสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่)

 

 

เป็นกิจกรรม คาร์ม๊อบ เมืองแพร่แห่ไล่ประยุทธ์ ตั้งขบวนบนถนนเสรีไทย พร้อมรถขยายเสียง 2 คัน ติดป้าย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 30 คน และรถยนต์ ประมาณ 12 คัน

 

ข้อเรียกร้อง 3 หัวข้อสำคัญ ดังนี้

1.รัฐต้องจัดหาวัคซีนคุณภาพ mRNA ให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้โดยเสมอภาค

 

2.ภายใน 120 วัน รัฐบาลต้องเยียวยาประชาชนทุกอาชีพอย่างทั่วถึงและเร่งด่วน ถ้าทำไม่ได้นายกต้องลาออก

3.แก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ปิดสวิทช์ ส.ว. 250 ก่อนจัดการเลือกตั้งใหม่

 

อ่านต่อ