ราษฎรจำนง ไทยไม่ทน จวกรัฐแก้โควิ ดเหลว

ราษฎรจำนง ไทยไม่ทน จวกรัฐแก้โควิ ดเหลว เมื่อ 3 ก.ค.64 สะพานผ่านฟ้าลีลาศ กลุ่มไทยไม่ทน คณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย นำโดย นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา’35, นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช.

วัตถุประสงค์ นัดรวมตัวที่บริเวณแยกผ่านฟ้า หลังจากนั้นจะเคลื่อนขบวนมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อปราศรัยขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อให้รัฐสภาเลือกบุคคลอื่นที่มีความสามารถมากกว่ามาบริหารบ้านเมืองในสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้โดยเร็วที่สุด ตามครรลองประชาธิปไตย

ที่ เชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ เวลา 2117 น. นายจำนง หนูพันธ์ ขึ้นปราศรัยกล่าวประนาม นายกรัฐมนตรี ในกรณีไม่เคยช่วยแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน

ปล่อยให้คนจนช่วยเหลือตัวเองจากการติดโรคระบา ดโควิ ด-19 ในขณะที่บุคคลวีไอพีสามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที

กล่าวถึงการชุมนุมของกลุ่มสลัม 4 ภาค ที่ชุมนุมขับไล่ นายกรัฐมนตรี มามากกว่า 7 ปี กล่าวประนามถึงวัคซีนซิโนแวคที่ไม่มีประสิทธิภาพ กล่าวถึงยอดผู้ติดเชื้อโควิ ด-19 ที่เพิ่มขึ้นทุกวัน

ในขณะที่ นายกรัฐมนตรี แถลงข่าวจะเปิด กทม.ในขณะที่ปัจจุบัน กทม. เป็นพื้นที่ที่มียอดผู้ติดเชื้อมากที่สุด กล่าวเรียกร้องให้ นายกรัฐมนตรี ลาออกจากตำแหน่ง ยอดมวลชนรับฟังการปราศรัย 250 คน

อ่านต่อ