ราษฎรนักศึกษาพะเยา จุดเทียนรำลึก 6 ตุลา 45ปี ไม่ลืม

ราษฎรนักศึกษาพะเยา จุดเทียนรำลึก 6 ตุลา 45ปี ไม่ลืม เมื่อวันที่ 6 ต.ค.64 เวลา 18.00 น. กลุ่ม นศ.มหาวิทยาลัยพะเยา คณะรัฐศาสตร์ จำนวน 10 คน

นำโดยนายจักรพัฒน์ ทองพรม นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จัดกิจกรรมเชิงสัญญลักษณ์ จุดเทียนรำลึก 6 ตุลา 45ปี เราไม่ลืม และร้องเพลงชาติ บริเวณป้ายทางเข้าป้ายมหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

เวลา 18.10 น. กลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์การจัดกิจกรรม โดยการนำแผ่นผ้าสีขาวตัวอักษรสีแดง เขียนข้อความ 6 ตุลา ใคร ฆ่ าพี่กูลืมไม่ได้ จำไม่ลง และรายชื่อผู้สู ญเสี ยเหตุการณ์ 6 ตุลา จำนวน 45 คน มาเตรียมไว้ เพื่อจัดสถานที่บริเวณหน้าป้ายมหาวิทยาลัยพะเยา

เวลา 18.25 น. เริ่มกิจกรรม นายจิรายุ จันทร์หอม กล่าวคำแถลงการและอ่านรายชื่อผู้เสีeชีวิ ตในเหตุการณ์ 6 ตุลา ต่อมาเริ่มจุดเทียนนำลึก พร้อมกับเปิดเพลงเพื่อนมวลชน บริเวณหน้าป้ายมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเวลา 1 นาที พร้อมกับตะโกนเผด็จการจงพินาศ ประชาราชจงเจริญ จำนวน 3 ครั้ง ทั้งนี้ไม่ได้กล่าวโจมตีรัฐบาลหรือพาดพิงถึงสถาบันกษัตริย์จากนั้นได้นำเทียนไปตั้งไว้ที่บริเวณหน้าป้าย
เวลา 18.50 น. ยุติกิจกรรม

กิจกรรมในครั้งนี้ไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวแกนนำคณะก้าว/กลุ่มคนเสื้อแดง ในพื้นที่ จ.พะเยา

การจัดกิจกรรมมวลชนและนักศึกษาไม่ได้ให้ความสนใจ มีผู้ร่วมชุมนุมเป็นจำนวนน้อย เนื่องจากไม่ได้ประชาสัมพันธ์ทาง social media และมีเวลาเตรียมการแค่ 1 วัน

อ่านต่อ