ราษฎรนาดสินปฏิวัติ ไม่ทนเป็นทาส

ราษฎรนาดสินปฏิวัติ ไม่ทนเป็นทาส เมื่อ 5 พ.ค. 65 ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กลุ่มนาดสินปฏิวัติ จัดกิจกรรม “นาฏศิลป์เพื่อเสรี ดนตรีเพื่อมวลชน” ยอดมวลชน 25 คน

เวลา 1000 – ได้มีรถยนต์ นำอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเข้ามาในพื้นที่ โดยกลุ่มที่จะจัดกิจกรรมได้เข้ามาเตรียมตัวอยู่ภายในแมคโดนัล

เวลา 1030 – กลุ่มมวลชนบางส่วนได้เข้าไปทำกิจกรรมบวงทรวงบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย บางส่วนอยู่ระหว่างเตรียมตัวเพื่อทำกิจกรรมในร้านแมคโดนัล

เวลา 1100 – 1125 กลุ่มเริ่มทำกิจกรรมทำการแสดงฟ้อนรำ โขน และการแสดงดนตรีของ นาย โชคดี ร่มพฤกษ์

เวลา 1140 – น.ส.กัญญาณี กวางทองดี (กลุ่มปฏิวัติตีนไก่) อ่านบทกลอนให้กำลังใจนักกิจกรรมทางการเมือง

เวลา 1145 – 1225 เป็นการแสดงดนตรีของนายโชคดี ร่มพฤกษ์ หลังจากนั้นประกาศยุติกิจกรรม มวลชนแยกย้ายเดินทางกลับ

ราษฎรนาดสินปฏิวัติ ไม่ทนเป็นทาส

กลุ่มศิลปินเพลงเพื่อราษฎร มาร่วมกิจกรรม

ราษฎรไม่ทนเป็นทาส

อ่านต่อ