ราษฎรปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จี้ลุงตู่ สอบบริษัทอัคราทำเหมืองทองคำในไทยครั้งใหม่

ราษฎรปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จี้ลุงตู่ สอบบริษัทอัคราทำเหมืองทองคำในไทยครั้งใหม่ เมื่อ 26 ม.ค.65 เวลา 1030 น. ที่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ นำโดย นาง อารมย์ คำจริง และ นาง วันเพ็ญ พรมรังสรรค์

เข้ายื่นหนังสือถึง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้เร่งรีบตรวจสอบการอนุญาตประทานบัตรให้กับ บริษัทอัคราฯ ทำเหมืองทองคำในประเทศไทยครั้งใหม่ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ยอดมวลชน 30 คน

เวลา 1000 กลุ่มฯ เดินทางเข้าพื้นที่ โดยรวมตัว บริเวณด้านหน้า ศูนย์ราชการ อาคารบี โดยประสานทาง สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งตัวแทนเพื่อลงมารับเรื่องบริเวณดังกล่าว เนื่องจากมีการยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19

จากนั้น ตัวแทนกลุ่มฯ ได้ยื่นหนังสือคำร้อง ถึงผู้ตรวจการแผ่นดินฯ ผ่าน นายอาจณรงค์ พุ่มงาม ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลาง สำนักตรวจตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เพี่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เวลา 1030 ภายหลังเสร็จสิ้นการยื่นหนังสือ และ หารือ กลุ่มฯเดินทางต่อไปยัง กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI  และ ปปช. เพี่อยี่นคำร้องตามลำดับ

ราษฎรปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จี้ลุงตู่ สอบบริษัทอัคราทำเหมืองทองคำในไทยครั้งใหม่

 

อ่านต่อ