ราษฎรพลเมืองโต้กลับ จวกศาลไม่ยุติธรรม คดีเสือดำเปรมชัย ประกันรอดคุก

ราษฎรพลเมืองโต้กลับ จวกศาลไม่ยุติธรรม คดีเสือดำเปรมชัย ประกันรอดคุก เมื่อ 8 ธ.ค.64 ที่บริเวณด้านหน้าศาลฎีกา ถ.ราชดำเนินใน

กลุ่มพลเมืองโต้กลับ จำนวน 4 คน(ไม่พบนายพันศักดิ์ฯ ในการทำกิจกรรม) เดินทางมาทำกิจกรรรม ยืน หยุด ขัง 1.12 ชม. ปล่อยเพื่อนเรา เพื่อเรียกร้องสิทธิการประกันตัวนักกิจกรรมที่ยังถูกคุมขังในเรือนจำ

เวลา 17.33 น. กลุ่มเริ่มกิจกรรมด้วยการยืนสงบนิ่ง ไม่มีการใช้เสียง

เวลา 18.42 น. กลุ่มยุติกิจกรรม ในระหว่างการทำกิจกรรม มีนายบารมี ชัยรัตน์ และสมาชิกมาเพิ่มเติมรวม 25 คน (นายพันศักดิ์ ฯ ไม่ได้เดินทางมาทำกิจกรรม)

หลังจากนั้นนายบารมี ชัยรัตน์ ได้กล่าวถึงกรณีคดีฆ่ າเสือดำของนายเปรมชัย กรรณสูต และพวก

ซึ่งศาลตัดสินให้จำคุก 2 ปี 6 เดือน ลดจากเดิมที่มีโทษ 2 ปี 14 เดือน เหตุผลเพราะว่าเนื่องจากมีการแก้ไขกฎหมายใหม่ คือ พรบ.สัตว์สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และให้ยกเลิกความผิ ดในกฏหมายเก่าเสีย เนื่องจากกฎหมายใหม่นั้นเป็นคุณแก่จำเลย ศาลจึงให้จำเลยได้รับคุณนั้น

ซึ่งศาลพยายามให้ความเป็นธรรมกับนายเปรมชัยฯ และพวก ในขณะที่ พรรคพวกของเรา ในกรณีของ น.ส.เบญจา อะปัญ ซึ่งได้ขอประกันตัว 2 คดีแต่ ศาลอาญากรุงเทพใต้ โดยบุคคลคนเดียวกัน ผู้พิพากษาคนเดียวกัน ก็ยืนยันว่ายังไม่ให้ประกันเหมือนเดิม

เนื่องจากเกรงว่าจะกลับมาทำผิดซ้ำอีก แสดงให้เห็นชัดเจน ถึงการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งกรณีของเบญจา เป็นกรณีที่เป็นสิทธิที่จะได้รับตามกฎหมาย แต่กลับไม่ได้รับ ในขณะที่อภิสิทธิ์ชนบางคน มีการแก้ไขกฎหมายให้ได้รับสิทธิ์นั้น

ซึ่งศาลก็เห็นด้วยกับการได้รับสิทธิ์นั้น นี่คือความอยุติธรรมในสังคมไทย ระหว่างคนรวยกับคนจน ซึ่งเป็นภารกิจของเราที่จะต้องต่อสู้เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมต่อไป

เวลา 18.50 น. กลุ่มหันหน้าไปยังศาลฎีกา พร้อมกับร่วมกันชู 3 นิ้ว และร่วมกันตะโกนคำว่า” ปล่อยเพื่อนเรา ปล่อยผู้บริสุทธิ์ คืนสิทธิการประกันตัว ยกเลิก 112 จำนวน 3 ครั้ง

เวลา 18.52 น.กลุ่มแยกย้ายเดินทางกลับ

อ่านต่อ