ราษฎรภูเก็ตปลดแอก ไม่ทนเป็นทาส เผด็จการบิ๊กตู่

ราษฎรภูเก็ตปลดแอก ไม่ทนเป็นทาส เผด็จการบิ๊กตู่ เมื่อ 10 ธ.ค. 64 กลุ่มภูเก็ตปลดแอก นำโดย นายธีรยุทธ ศิริมาศ และ น.ส. ภัทรพร ณ อยุธยา แกนนำกลุ่มภูเก็ตปลดแอก

จัดกิจกรรม “10 ธันวา ตามหารัฐธรรมนูญ” เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการบริหารงานของรัฐบาล ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) ถ.ถลาง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จว.ภ.ก. มีรายละเอียดดังนี้

เวลา 1640 นายธีรยุทธ ศิริมาศ และสมาชิกกลุ่มฯ จำนวน 10 คน จัดเตรียมอุปกรณ์/ติดตั้งเครื่องขยายเสียง, จัดโต๊ะร่วมลงชื่อสนับสนุนการแก้ไข ม.112 และประกาศเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ จว.ภ.ก. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของประเทศไทยที่มีมาถึงปัจจุบัน

เวลา 1700 นายธีรยุทธ ศิริมาศ และ น.ส. ภัทรพร ณ อยุธยา แกนนำกลุ่มภูเก็ตปลดแอก กล่าวถึงเรื่องของการสมรสและความเท่าเทียมในการสมรสระหว่างเพศเดียวกัน เพื่อต้องการให้มีการแก้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เวลา 1720 นายนัฐพงศ์ ตาแก้ว แกนนำกลุ่มพัทลุงปลดแอก กล่าวล้อเลียนเสียงและเสียดสีโจ มตีการบริหารงานของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เวลา 1730 สมาชิกกลุ่มฯ ร่วมพูดคุยถึงหลักการและเหตุผลที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา โดยยกเลิกมาตรา 112 และให้ร่วมกันลงลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่…) พ.ศ…… ที่มีนายพริษฐ์  ชีวารักษ์, นายอานนท์ นำภา กับคณะฯ เป็นผู้เสนอ โดยให้ร่วมมือกันช่วยเหลือแกนนำคณะราษฎรที่ถูกดำเนินคดี

เวลา 1740 นายนวพล พลึกรุ่งโรจน์ แกนนำกลุ่มนครเสรีเพื่อประชาธิปไตย กล่าวถึงความต้องการของประชาชนที่อยากมีส่วนร่วมในการเสนอร่างกฎหมายฉบับประชาชน และกล่าวว่าที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และประชาชนรูสึกผิดหวังกับการรัฐประหารที่มีรัฐบาลชุดนี้กับการบริหารประเทศ และเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมลงชื่อเพื่อสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

เวลา 1755 น.ส. ภัทรพร ณ อยุธยา กล่าวถึงเรื่องการเสนอร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมภาคประชาชน ม.1448 ซึ่งทางกลุ่มฯ มีความต้องการให้ร่วมลงรายชื่อเพื่อให้การเสนอกฎหมายดังกล่าวเป็นจริง

เวลา 1800 มวลชน จำนวน 10 คน ยืนเคารพธงชาติ พร้อมด้วยการชู 3 นิ้ว

ทั้งนี้ตลอดการจัดกิจกรรมดังกล่าว สมาชิกกลุ่มฯ ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันปราศรัย โดยไม่ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ จว.ภ.ก. แต่อย่างใด ยุติกิจกรรมเวลา 1810

ราษฎรภูเก็ตปลดแอก ไม่ทนเป็นทาส เผด็จการบิ๊กตู่

อ่านต่อ