ราษฎรมุกดาหาร รวมพลคนอุดร บุกต้อนรับบิ๊กตู่ ทวงโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ

ราษฎรมุกดาหาร รวมพลคนอุดร บุกต้อนรับบิ๊กตู่ ทวงโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ เมื่อ 1 ธ.ค.64 เวลา 0400 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าไม้พัฒนา ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร จำนวน 10 คน

นำโดย นายใบ สีใส (ส.ชีพ)/ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าไม่พัฒนาฯ/แกนนำ ผรท.อ.ดงหลวง ฯ ที่อยู่เลขที่ 19 บ้านป่าไม้พัฒนา หมู่ 10 ต.กกตูม อ.ดงหลวงฯ เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 2 คัน ออกจากพื้นที่ เดินทางไปยัง จ.อุดรธานี

เพื่อเข้าร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพและโคเนื้อโคขุนสร้างชาติพื้นที่ภาคอีสาน ที่อยู่ในเครือข่ายของนายปิยะ ผูกจิต ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ.อุบลราชธานี วัตถุประสงค์การเดินทางเพื่อร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี

กรณีเดินทางมาตรวจราชการที่ วังนาคินทร์ คำชะโนด ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี และยื่นหนังสือติดตามทวงถามความคืบหน้าการช่วยเหลือตามโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพฯ  ใน 1 ธ.ค.64 เวลา 0900

การเดินทางครั้งนี้ ของกลุ่มฯ เนื่องมาจากนายปิยะ ผูกจิต ประธานกลุ่ม ฯ ได้ประสานขอให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเครือข่ายฯ นำมวลชนเข้าร่วมเดินทางไปให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรี พร้อมกับร่วมยื่นหนังสือติดตามความทวงถามคืบหน้าการขอรับการช่วยเหลือตามโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพฯ ที่ จ.อุดรธานี

ในส่วนของ จ.มุกดาหาร มีเครือข่ายวิสาหกิจชุมขนของนายปิยะฯ จำนวน 8 กลุ่มๆ ละ 10 คน รวม 80 คน ส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือเงินค่าประกอบอาชีพ ผรท.

แนวโน้ม การเคลื่อนไหว ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ไม่น่าจะเคลื่อนไหวบ่อยครั้งเพราะ ตอนนี้มีบางกลุ่มได้รับการช่วยเหลือแล้ว เนื่องจากรัฐบาลต้องการให้กลุ่ม ผรท. ได้รับการช่วยเหลือในนามประชาชนทั่วไป

จึงต้องแปลสภาพกลุ่ม ผรท. ให้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  และมีการตั้งกลุ่มจัดทำโครงการฯ เพื่อเป็นอาขีพที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้แบบยั่งยืน ต่อไป ในอนาคต

อ่านต่อ