ราษฎรร้านอาหารไม่ทน ร้องขอเปิดร้านเหมือนเซเว่น 7-11

ราษฎรร้านอาหารไม่ทน ร้องขอเปิดร้านเหมือนเซเว่น 7-11 เมื่อ 6 ก.ค.64 บริเวณสะพานชมัยมรุเชฐ ข้างทำเนียบรัฐบาล กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโควิด-19 ของรัฐบาล จำนวนประมาณ 30 คน

วัตถุประสงค์ จัดกิจกรรมแบงค็อกแซนด์บ็อกซ์ (Bangkok Sandbok) โดยนำอาหารมาจัดจานเสิร์ฟ จำลองบรรยากาศคล้ายกับที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นั่งรับประทานอาหารริมทะเล ขณะไปเปิดงานภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox)

เวลา 1615 น. กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหาร จำนวน 30 ร้านค้า ได้ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องเพื่อช่วยเหลือร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและจากมาตรการของรัฐบาลไปยังรัฐบาล มีนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับหนังสือไว้

เวลา 1630 น. กลุ่มผู้ประกอบการฯ ได้อ่านแถลงการณ์ข้อเรียกร้องเพื่อช่วยเหลือร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและจากมาตรการของรัฐบาล

เวลา 1635 น. นายเอกราชฯ ได้อ่านแถลงการณ์เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ อยากให้รัฐบาลได้ช่วยเหลือตามข้อเรียกร้อง ผู้ประกอบการอีกรายได้ปราศรัยยืนยันการไม่ได้รับการเยียวยาจากทางภาครัฐ นโยบายที่รัฐเหยียบย่ำประชาชนผู้ประกอบการจากภาครัฐทำให้บางรายถึงกับฆ่ าตัวตา ย

เวลา 1655 น. ภายหลังตัวแทนกลุ่มอ่านแถลงการณ์ (หนังสือที่ส่ง) ได้ยื่นหนังสือถึงสำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี ที่บริเวณสะพานชมัยฯ จากนั้นเป็นการปราศรัยจากผู้ประกอบการต่างๆที่ได้รับผลกระทบ

เวลา 1653 น. น.ส.พัสวี ไกรเดชอุดมไพศาล ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่าน นาย สมพาศ นิลพันธ์ ตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับเรื่องไว้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เวลา 1727 น. กลุ่มยุติกิจกรรมเดินทางกลับ

อ่านต่อ