ราษฎรสหพันธ์ขนส่งทางบก ร้องราคาน้ำมันแพง ไม่ทนเป็นทาส

ราษฎรสหพันธ์ขนส่งทางบก ร้องราคาน้ำมันแพง ไม่ทนเป็นทาส เมื่อ 27 ต.ค.64 เวลา 10.20 น. กลุ่มสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ประมาณ 40 คน

นำโดยนายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง เดินทางมาที่โรงแรมรามาการ์เด้น ถ.วิภาวดีฯ เพื่อจัดเเถลงข่าว เกี่ยวกับ มาตรการและข้อเรียกร้อง กรณี ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ห้องแคทลียา1-2

กลุ่มอยู่ระหว่างแถลงข่าวเกี่ยวกับโครงสร้างของราคาน้ำมันในปัจจุบัน ขอให้รัฐบาลและกระทรวงพลังงาน ตรึงราคาน้ำมันดีเซล (B7) ราคาขายปลีก 25 บาท / ลิตร เป็นระยะเวลา 1 ปี

ในช่วงสถานการณ์วิกฤติไวรัสโควิด-19, วิกฤติสภาวะเศรษฐกิจ และวิกฤตอุทกภัย ภัยพิบัติต่างๆ จนกว่าสถานการณ์ต่างๆ จะคลี่คลาย

เวลา 10.55 น. ภายหลังแถลงข่าวถึงมาตรการและข้อเรียกร้องเสร็จสิ้น

จากนั้นกลุ่มร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ขณะรายงานกลุ่มอยู่ระหว่างให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

เวลา 11.25 น. ภายหลังให้สัมภาษณ์สื่อเสร็จสิ้น จากนั้นกลุ่มร่วมรับประทานอาหารกลางวันภายในโรงแรมฯ บางส่วนเดินทางออกจากพื้นที่

อ่านต่อ