ราษฎรหมอไม่ทน บุกทวงวัคซีนโควิด เชื้อเป็น

ราษฎรหมอไม่ทน บุกทวงวัคซีนโควิด เชื้อเป็น เมื่อ 7 ก.ค.64 ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 (สนง.กพ.เดิม) กลุ่มภาคีบุคลากรสาธารณสุข นำโดย นพ.สันติ กิจวัฒนาไพบูลย์ เเพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และนพ.ทศพร เสรีรักษ์ ตัวแทนภาคีเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุข จำนวน 5 คน

เวลา 1330 น. กลุ่มฯ มายื่นหนังสือผ่านนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. เรียกร้องให้เร่งรัดการนำเข้าวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA มาใช้เป็นวัคซีนหลัก

เพื่อป้องกันการเสี eชีวิ ตและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย พร้อมแนบรายชื่อบุคลากรสาธารณสุขและประชาชน 2 แสนรายชื่อ ที่รวบรวมผ่าน www change org ที่มีทั้งภาคประชาชนและกลุ่มหมอไม่ทน

นพ.สันติฯ กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อและผู้เสี eชีวิ ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากสายพันธุ์เดลต้า ที่มีมากกว่าพันราย และสายพันธุ์รุนแรงเบต้ากว่าร้อยราย โดยคาดการณ์ว่าภายใน 2 เดือน กรุงเทพมหานครจะมีผู้ติดเชื้อจากสายพันธุ์เดลต้าจำนวนมากขึ้น และกลายเป็นสายพันธุ์หลักของไทย ทำให้สถานการณ์แย่ลง โดยวัคซีนที่เรามีอยู่ไม่สามารถป้องกันได้

จึงเรียกร้องให้พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะผอ.ศบค. นำเข้าวัคซีนไฟเซอร์และวัคซีนโมเดอร์นา มาเป็นวัคซีนหลัก ฉีดให้ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นให้เปิดเผยข้อมูลกระบวนการผลดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาและกระจายวัคซีนให้สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงฉีดวัคซีนประสิทธิภาพสูงให้บุคลากรด่านหน้า ที่เป็นกำลังสำคัญอยู่ในขณะนี้โดยเร็ว เพื่อประโยชน์ของประเทศในระยะยาวต่อไป

นพ.ทศพรฯ กล่าวว่า เมื่อรับเรื่องไปแล้วก็อยากให้นำไปบอกนายกฯ ด้วย เพื่อเร่งแก้ไขปัญหา อย่าให้ประชาชนทนไม่ไหว จนแพทย์ต้องนำคนไข้ โควิด-19 มาตั้งเต็นท์ที่สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ทำเป็นโรงพยาบาลสนาม

อ่านต่อ