ราษฎรแท็กซี่ ไม่ทน ร้องพรรค พปชร. ยุบสภา

ราษฎรแท็กซี่ ไม่ทน ร้องพรรค พปชร. ยุบสภา เมื่อ 20 ก.ค.64 ที่ พรรคพลังประชารัฐ กลุ่มแท็กซี่ ไม่ทน นำโดย นายวรพล แกมขุนทด จัดกิจกรรม ยื่นหนังสือถึง พรรคการเมือง มวลชน 40 คน / แท็กซี่ 30 คัน

เวลา 1330 น. กลุ่มแท๊กซี่ มาถึงพรรคพลังประชารัฐ นายวรพลฯ ได้กล่าวปราศรัยหน้าพรรคฯ ใจความสำคัญว่า พรรคพลังประชารัฐในฐานะรัฐบาล

กลุ่มฯ เรียกร้องให้ ยุบสภา และให้ นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง เพราะการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับโรคระบาด ล้มเหลว

ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด การแพร่ระบาดยังคงมีอย่างต่อเนื่องและรุนแรงเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีการล็อกดาวน์แล้วก็ตาม

 

ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนโดยส่วนรวม โดยมีผู้แทนพรรคฯ มารับหนังสือ / เดินทางไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลต่อไป

สำหรับความเคลื่อนไหวของกลุ่ม ราษฎรแท็กซี่ ไม่ทน จะมีความคืบหน้าอย่างไร โปรดติดตามอ่านได้ในบทความข่าวต่อไปค่ะ

อ่านต่อ