ราษฎรไทยไม่ทน ร้องพรรคชาติไทยพัฒนา ออกพรรคร่วม

ราษฎรไทยไม่ทน ร้องพรรคชาติไทยพัฒนา ออกพรรคร่วม เมื่อ 15 ก.ค. 64 เวลา 1310 น. กลุ่มไทยไม่ทน คณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย จำนวน 10 คน นำโดย นายยศวริศ ชูกล่อม, นายธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ์, นายจอมพล รุ่งเรืองชูเลิศ, นางพะเยาว์ อัคฮาด และนายณัชพัท อัคฮาด

เดินทางมาหน้าที่กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เพื่อขอให้พรรคชาติไทยพัฒนา ถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาล

 

เวลา 1310 น. นายจอมพลฯ อ่านแถลงการณ์ ฉบับที่ 4 ผ่านรถกระบะติดเครื่องขยายเสียง ยี่ห้อโตโยต้า สีดำ

เวลา 1325 น. ตัวแทนสลับกัน กล่าว ขอให้พรรคชาติไทยพัฒนา ถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาล

 

เพื่อให้เห็นแก่ประชาชนในประเทศ พร้อมทั้ง กล่าวถึง วันที่ 18 ก.ค.64 เชิญชวนประชาชนออกมาขับไล่ นายกรัฐมนตรี

 

เวลา 1330 น. กลุ่มยื่นแถลงการณ์ ถึง รมว.ทส. ผ่าน นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส.

เวลา 1335 น. อาชีวะพิทักษ์ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ นำปลาไหลจำลอง

ทำปลาไหลต้มเปรต เปรียบเสมือน พรรคชาติไทยพัฒนาเป็นปลาไหล จงถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาล

ภายหลังกลุ่มทำกิจกรรมเสร็จ แจ้งว่า วันที่ 16 ก.ค.64 เวลา 1500 น. กลุ่มจะเดินทางไปที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อทวงถามเรื่องวัคซีน จากนั้น กลุ่มแยกย้ายเดินทางกลับเวลา 1340 น.

อ่านต่อ