ราษฎร แอมเนสตี้ ทวงถามคดี วันเฉลิม หา ยตั ว

ราษฎร แอมเนสตี้ ทวงถามคดี วันเฉลิม หา ยตั ว เมื่อ 4 มิ.ย.64 ที่ กระทรวงยุติธรรม แจ้งวัฒนะ กลุ่มแอมเนสตี้ประเทศไทย เดินทางยื่นหนังสือ ทวงถามความคืบหน้าใน ค ดีการหา ยตั วไป ครบรอบ 1 ปี ของ นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ลี้ภั ยทางการเมือ ง ในประเทศกั มพูชา

เวลา 10.20 น. กลุ่มฯยอด 12 คน นำโดย น.ส.สิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ พี่สาว ของนายวันเฉลิมฯ, นางปิยนุช โคตรสาร ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ โดยการยืนชูป้ายข้อความเพื่อรำลึก และ เรียกร้องการติดตามตั ว นายวันเฉลิมฯ เป็นเวลา 12 นาที

น.ส.สิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ พี่สาว ของนายวันเฉลิมฯ เป็นตัวแทน ยื่นหนังสือถึง นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ผ่านว่าที่ร้อยตรีธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการ รมว.ยธ. เพื่อดำเนินการต่อไป

โดย ดีเอ สไ อ อยู่ระหว่างการสอบสว น และ รอการตอบกลับของ ทาง กั มพูชา เนี่องจากเกิดขึ้นในกัมพูช า ทั้งนี้ได้มีการประสานยูเอ็นเพื่อสอบถามรายละเอียดประเด็นดังกล่าว

ในส่วน น.ส. สิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ พี่สาว ของนายวันเฉลิมฯ พร้อม ตัวแทน แอมเนสตี้ ได้กล่าวเร่งรัด ในการดำเนินการ ติดตามผู้สู ญหา ย โดยพวกตนเป็นผู้รวบรวมพยา นหลักฐา นมาให้ ซึ่ง 9 คน ที่เป็นบุคค ลลี้ภั ยฯ และ สู ญหา ย อยากเห็นความจริงจัง ในการเร่งรัดหาความจริงให้ กับญาติ ของผู้สู ญหา ย โดยนายวันเฉลิมฯ เป็น 1ใน 9

เวลา 11.00 น. กลุ่มยุติการยื่นหนังสือ โดย น.ส. สิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ พี่สาว ของนายวันเฉลิมฯ ให้สัมภาษณ์ หลักฐา นที่มีให้รัฐฯ ตนมองว่าชัดเจนแล้วว่า วันเฉลิมฯหายตัวไปจริง เรียกร้องรัฐไทย-กั มพูชา จริงใจในการติดตาม เชื่อพยา นไม่กล้าให้ปากคำกับจนท.รัฐฯ เรียกร้องนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบ เนี่องจากขณะนายวันเฉลิมฯ หายตัวไป ยังอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

เวลา 11.07 น. มวลชนทยอยเดินทางออกจากพื้นที่

อ่านต่อ