ราษฎร NU-MOVEMENT พิษณุโลก ม็อบไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ราษฎร NU-MOVEMENT พิษณุโลก ม็อบไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ความเคลื่อนไหวของกลุ่ม NU-MOVEMENT ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก เมื่อ 30 ธ.ค.64 เวลา 09.30 – 13.40 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนิน มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา(ปีการศึกษา 2563) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564 ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

ความเคลื่อนไหวกลุ่มเห็นต่างทางการเมือง เมื่อเวลา 11.20 น.กลุ่ม NU-MOVEMENT (กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อเยาวชน ภาคเหนือตอนล่าง) นำโดยนายปองภพ ดั่นสมานฉันท์ชัย อดีต นศ.คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา ม.นเรศวร (จบการศึกษาแต่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร), น.ส.พัณณ์วรา ภคพลสิทธินันท์ นศ.ชั้นปี 4 คณะสังคมศาสตร์, นายพีรพล ใจเย็น, น.ส.จิดาภา อุตตะมะธนานนท์ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ พร้อมสมาชิกรวม 10 คน

ได้จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าคณะนิติศาสตร์ ม.นเรศวร โดยแสดงป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ปรากฏข้อความ “ไม่เข้ากิจกรรมก็เรียนจบได้” “อุปสรรคของนิสิต คือ อธิการ” “112 ขีดทับด้วยหมึกสีแดง” และหุ่นจำลอง (สแตนดี้) จำนวน 2 ภาพ คือ 1. หุ่นจำลองของนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล นักประวัติศาสตร์ชาวไทยและอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลบหนีคดี 112)

และ 2. นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการและนักรัฐศาสตร์ชาวไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต (หลบหนีคดี 112) เพื่อให้บัณฑิตและญาติ หรือผู้สนใจ ได้ถ่ายภาพคู่กับหุ่นจำลองดังกล่าว รวมทั้งมีการตั้งโต๊ะแจกหนังสือบทปราศรัยคัดสรรคดี 112 (ประเทศนี้เป็นของราษฎร ไม่ใช่กษัตริย์ ตามที่เขาหลอกลวง) ทั้งนี้ภายในบริเวณที่มีการจัดกิจกรรมพบนายปุณณเมธ อ้นอารี แกนนำคณะราษฎรภาคเหนือตอนล่าง และนายชัยพงษ์ สำเนียง อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

เวลา 11.30 น. อาจารย์และตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก (นอกเครื่องแบบ) ได้เข้าพูดคุยกับแกนนำกลุ่มฯ เพื่อขอให้ยุติกิจกรรม แต่แกนนำกลุ่มยืนยันจะจัดกิจกรรม โดยรับปากจะจัดกิจกรรมเฉพาะบริเวณดังกล่าวและไม่ให้ขยายผลออกไปบริเวณอื่นๆ

เวลา 14.00 น. สมาชิกในกลุ่ม ฯ ผลัดกันสวมชุดครุยแล้วถ่ายภาพรับปริญญาจากหุ่นจำลอง (สแตนดี้) นายสมศักดิ์ ฯ พร้อมทั้งเชิญชวนให้นักศึกษาที่อยู่บริเวณดังกล่าวถ่ายภาพร่วมกับหุ่นจำลอง (สแตนดี้) นายสมศักดิ์ฯ ซึ่งไม่ได้รับความสนใจ นอกจากนี้ยังมีการชูป้ายที่สื่อถึงการเรียกร้องให้ยกเลิก ม.112

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมของกลุ่ม NU-MOVEMENT ไม่ส่งผลกระทบต่อการถวายความปลอดภัย เนื่องจากสถานที่จัดอยู่ห่างจาก อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สถานที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สำหรับกลุ่มนักศึกษาที่ออกมาจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นสมาชิกกลุ่ม NU-MOVEMENT ที่แสดงออกและจัดกิจกรรมต่อต้านสถาบันและรัฐบาลอยู่ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก โดยมีกลุ่มเห็นต่าง (คณะก้าวหน้า, กลุ่มคนเสื้อแดง) คอยให้การสนับสนุน ทางกลุ่มฯ ยุติกิจกรรม เก็บอุปกรณ์และเดินทางกลับ เมื่อเวลา 16.30 น.

การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มเห็นต่างรัฐบาล เพื่อหวังสร้างภาพเชิงลบให้เกิดขึ้นกับสถาบันฯ, การเรียกร้องปฏิรูปสถาบันฯ, การยกเลิกมาตรา 112 และการเรียกร้องประชาธิปไตย เพื่อสร้างกระแสตามแนวทางของกลุ่ม โดยไม่ได้รับความสนใจจากบัณฑิตและญาติ อีกทั้งยังถูกมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม เพราะอยู่ในห้วงเวลาแห่งความยินดีของผู้สำเร็จการศึกษาและครอบครัว แต่กลุ่ม NU-MOVEMENT กลับมาแสดงพฤติกรรมเสียดสีจาบจ้วงและแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยคาดว่าทางกลุ่มฯ จะนำภาพการจัดกิจกรรมไปเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลต่างๆ เพื่อทำลายภาพลักษณ์ของสถาบันฯ และรัฐบาล

อ่านต่อ