รุ้งราษฎร กรีดแขน ร้องยกเลิก 112 ปฏิรูปสถาบัน

รุ้งราษฎร กรีดแขน ร้องยกเลิก 112 ปฏิรูปสถาบัน เมื่อ 31 ต.ค.64 เวลา 1900 น. ที่แยกราชประสงค์ กรณีกลุ่มราษฎร และ แนวร่วม

จัดกิจกรรมชุมนุม “ราษฎรประสงค์ยกเลิก 112” พร้อมตั้งโต๊ะ ให้มีการเข้าชื่อเสนอยกเลิกกฏหมาย ม. 112 นั้น ยอดมวลชนประมาณ 500 คน

น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ได้อ่านแถลงการณ์ราษฎรประสงค์ คณะราษฎรยกเลิก 112 เรื่อง ปล่อยนักโทษการเมืองและยกเลิกกฎหมายมาตรา 112 ราษฎรได้ประกาศข้อเรียกร้อง 3 ข้อคือ

1.นายกรัฐมนตรีต้องลาออก

2.รัฐธรรมนูญใหม่โดยประชาชน

3.ปฏิรูปสถาบันฯ

และข้อเสนอปฏิรูปสถาบันฯ 10 ประการ นั้น เพื่อมุ่งหวังที่จะแก้ปัญหาของบ้านเมือง ให้กลับมาอยู่ในร่องในรอย

เพื่อให้สถาบันฯอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญตามหลักสากล เหมือนอารยประเทศและดำเนินการอย่างสุจริตและชอบด้วยกฎหมาย

อ่านต่อ