วินจยย.รับจ้าง ร้องทหารจัดระเบียบมาเฟีย

เมื่อ 5 ก.พ.64 เวลา 10.45 น. ที่ กระทรวงกลาโหม สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย นำโดย นายเฉลิม ชั่งทองมะดัน นายกสมาคมผู้ขับขี่รถ จักรยานยนต์ พร้อม แนวร่วมรวม 4 คน เดินทางมาเพื่อติดตามเรื่อง การขอเข้าพบ รมว.กห. ในวันนี้

และ ต้องการให้ข้อมูลรายละเอียดความเดือดร้อนเพิ่มเติมกับทางกระทรวงกลาโหม และ เรียกร้อง ให้จนท.ทหาร เข้าไปจัดระเบียบวินจยย.รับจ้าง เนี่องจากทางกลุ่มได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ในปัจจุบัน  โดยอ้างมีจนท. และ ผู้มีอิทธิพล ไปเกี่ยวข้องกับการรับผลประโยชน์

ขณะรายงาน ได้ประสานงานจนท.ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กระทรวงกลาโหมเข้าพูดคุยและทำความเข้าใจกรณีรายละเอียดเบื้องต้นภายในห้องรับรองด้านหลัง กห.

เวลา 12.00 น. ภายหลังการชี้แจง และ ทำความเข้าใจ ร่วมกันในประเด็นขอบเขตอำนาจความรับผิดชอบของ กห. โดย การบูรณาการร่วมกัน กลุ่มเข้าใจ และ พอใจ ในการร่วมหารือเบื้องต้นในวันนี้ โดยความเคลี่อนไหวของกลุ่มฯ จากนี้จะมีการร่างหนังสีอเพื่อดำเนินการประสานเข้ายื่นหนังสีอ ที่ กอ.รมน. ส่วนกลาง ( สวนรื่นฯ)

เพื่อร่วมหาทางออกในประเด็นที่กลุ่มฯ ได้กล่าวอ้างว่ามี จนท. ไปเกี่ยวข้องในการรับผลประโยชน์ ซึ่งเบี้องต้นกลุ่มอ้างว่าเคยเดินทางไปยื่นหนังสีอผ่าน กอ.รมน.กทม. มาแล้ว โดยยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาของกลุ่มเท่าที่ควร

ขณะรายงานกลุ่มฯ เดินทางออกจากพี้นที่ กห. / ภาพรวมในพี้นที่เหตุการณ์ปกติ

อ่านต่อ