สมยศ อ่านแถลงการณ์ราษฎรประสงค์ เลิก112 เขียนโดยกวิ้น

สมยศ อ่านแถลงการณ์ราษฎรประสงค์ เลิก112 เขียนโดยกวิ้น เมื่อ 31 ต.ค.64 เวลา 1800 น. ที่แยกราชประสงค์ กรณีกลุ่มราษฎร และ แนวร่วม จัดกิจกรรมชุมนุม “ราษฎรประสงค์ยกเลิก 112” พร้อมตั้งโต๊ะ ให้มีการเข้าชื่อเสนอยกเลิกกฏหมาย ม. 112 นั้น ยอดมวลชนประมาณ 500 คน

เวลา 1840 นาย สมยศ พฤกษาเกษมสุข ได้อ่านแถลงการณ์เพื่อแสดงจุดยืนต่อการยกเลิกกฎหมายมาตรา 112 แถลงการณ์ดังกล่าวเขียนขึ้นโดย นาย พริษฐ์ ชิวารักษ์

แถลงการณ์ราษฎรประสงค์ เลิก112 เขียนโดยเพนกวิ้น นาย พริษฐ์ ชิวารักษ์

โดยในปัจจุบันยังมีคนที่ถูกดำเนินคดีในมาตรา 112 เพียงโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หรือ แค่ตั้งคำถามเกี่ยวกับสถาบันฯ ซึ่งแสดงถึงความไร้แก่นสารของกฎหมายมาตราดังกล่าว

ซึ่งในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมานั้น ม.112 ได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกำจัดผู้เห็นต่างทางการเมืองอย่างบ้าคลั่ง  ทั้งยังเป็นกฎหมายที่ครอบจักรวาลทั้งมีอัตราโทษที่สูงเกินความจำเป็น

โดยแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาผู้มีอำนาจก็ยังคงใช้กฎหมายมาตราดังกล่าวปิดปากฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง มาโดยตลอด จึงเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายมาตราดังกล่าว เพื่อปลดโซ่ตรวนแห่งการกดขี่ที่ประชาชนได้รับจากผู้มีอำนาจ และยืนยัน

การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นั้นก็เพื่อให้สถาบันฯ คงอยู่กับสังคมไทยได้อย่างสง่างามและเป็นสถาบันที่อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญตามหลักสากล จึงเรียกร้องให้ร่วมกันลงชื่อให้ถึง 1 ล้านรายชื่อ เพื่อยกเลิกกฎหมายมาตรา 112 ต่อไป

สำหรับความเคลื่อนไหวของนายสมยศ อ่านแถลงการณ์ราษฎรประสงค์ เลิก112 เขียนโดยเพนกวิ้น จะมีความคืบหน้าอย่างไร โปรดติดตามอ่านได้ในบทความข่าวต่อไปค่ะ

อ่านต่อ