สุดารัตน์ นำทีมเพื่อไทย หาเสียง นายก อบจ.หนองบัวลำภู

สุดารัตน์ นำทีมเพื่อไทย หาเสียง นายก อบจ.หนองบัวลำภู เวลา 1330-1450 คุณหญิงสุดารัตน์ฯ พร้อมคณะฯ ได้ออกปราศรัยหาเสียงในชุมชนท่าเดื่อ, ชุมชนดอนขี้ ชุมชนนาแค เขตเทศบาลหนองบัวลำภู โดยการขี่รถซาเล้ง ประกาศโน้มน้าวให้ประชาชน เลือกกาเบอร์ 6 นายวิชัย สามิตร ผู้สมัคร นายก อบจ. จากพรรคเพื่อไทย พร้อมกับทีมผู้สมัคร ส.อบจ. พร้อมแจกจ่ายแผ่นพับแนะนำผู้สมัครฯ ทั้งนี้ คุณหญิงสุดารัตน์ฯ พร้อมคณะฯ ได้ลง พบปะกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตลาดสดแม่สำเนียง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู โดยประชาชนในพื้นที่ชื่อชอบให้การต้อนรับและร่วมถ่ายบันทึกภาพ ระหว่างการพบปะ จากนั้น เวลา 455 คุณหญิงสุดารัตน์ฯ พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปยัง จุดปราศรัย อ.นากลางฯ

เวลา 1600 คุณหญิงสุดารัตน์ฯ พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาถึง ที่บริเวณเวทีปราศรัย ศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทย สาขาอำเภอนากลาง จ.หนองบัวลำภู โดยมีประชาชนมาร่วมรับฟังการปราศรัย ประมาณ 1,200 คน ก่อนการปราศรัย คุณหญิงสุดารัตน์ฯ ได้เดินพบปะและร่วมถ่ายรูปกับประชาชน จากนั้น เวลา 1650 คุณหญิงสุดารัตน์ฯ ได้ขึ้นเวที โดยสาระการปราศรัย เป็นเนื้อหาเดิมๆ ที่ยังคงกล่าวถึงโจมตี การได้มาของ สว. 250 คน การใช้อภินิหารเพื่อให้ได้ตั้งรัฐบาล ทั้งที่พรรคเพื่อไทยได้ สส. สูงสุด ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่าน

กล่าวโจมตีรัฐบาล ที่ทำให้ราคาสินค้าตกต่ำ การก่อหนี้ ถึง 23 ล้านล้านบาท , กล่าวนำเสนอนโยบายของกลุ่มเพื่อไทยหนองบัวลำภู โดยเน้นการเกษตรเป็นหลัก อาทิ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (1) กำหนดราคา สินค้าเกษตรโดยเกษตรกรเอง (2) ทำเกษตรให้เป็นเกษตรอินทรีย์โดยไม่มีสารพิษ (3) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร, พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสร้างจุดเด่นของการนำนักท่องเที่ยวเข้ามาสร้างรายได้ให้กับจังหวัด (สร้างกระเช้าลอยฟ้าชมวิวภูพานน้อย)

นโยบายสร้างโอกาสทางการศึกษาและสาธารณสุข, นโยบายสร้างถนนให้ปลอดภัย พร้อมโน้มน้าวให้ประชาชนเลือกกาเบอร์ 6 นายวิชัยฯ ให้เป็นนายก อบจ. และเลือกทีม ส.อบจ. ของพรรคเพื่อไทย เป็นต้น และเวลา 1710 ได้ยุติการปราศรัย ประชาชนแยกย้ายเดินทางกลับ (ทั้งนี้ประชาชนที่เดินทางมารับฟังการปราศรัยได้รับค่าตอบแทนคนละ 300 บาท และค่ายานพาหนะคันละ 300 บาท)

คุณหญิงสุดารัตน์ฯ มีกำหนดเดินทางกลับ กทม. ด้วยสายการบินนกแอร์ จากสนามบินนานาชาติอุดรธานี ในเวลา 2000 ต่อไป

อ่านต่อ