สุดารัตน์ พรรคไทยสร้างไทย ปล่อยขบวน คาราวานสร้างไทย 77 จังหวัด

สุดารัตน์ พรรคไทยสร้างไทย ปล่อยขบวน คาราวานสร้างไทย 77 จังหวัด เมื่อ 10 ธ.ค.64 เวลา 09.30 ที่พรรคไทยสร้างไทย จัดแถลงข่าวพร้อมปล่อยขบวน “คาราวานสร้างไทย 77 จังหวัด” โดยการเดินทางครั้งสำคัญนี้ เริ่มต้นในวันรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือเป็นวันสร้างประชาธิปไตยที่สำคัญของประชาชน โดยขบวนรถประมาณ 50 คัน เริ่มต้นออกเดินทางจากศูนย์อำนวยการพรรคไทยสร้างไทยและจะสัญจรไปทั่วประเทศ

โดยมี คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรค นายโภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ นายพงศกร อรรณนพพร ประธานคณะกรรมการบริหารพื้นที่ น.ต.ศิธา ทิวารี ประธานคณะกรรมการอำนวยการ และพัฒนาพรรค นายวัฒนา เมืองสุข ประธานคณะกรรมการกฎหมายและการเมือง พรรคไทยสร้างไทย พร้อมทีมไทยสร้างไทย และสมาชิกของพรรค

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ก้าวแรกของขบวนคาราวานสร้างไทย 77 จังหวัด เริ่มต้นในวันรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญที่ดีต้องมาจากฉันทามติของประชาชนด้วยบรรยากาศของเสรีภาพ ปลอดจากการข่มขู่ โดยเฉพาะกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญต้องมาจากตัวแทนของประชาชน

ซึ่งแนวทางของพรรคไทยสร้างไทย คือการใช้กลไกของสภาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขมาตรา 256 จะเป็นทางออกนำไปสู่การคลี่คลายวิกฤติทางการเมือง โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งที่ฝังรากลึกมานาน/และเชื่อว่ารัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนจะนำพาประเทศ หลุดพ้นจากรัฐราชการรวมศูนย์

ที่ครอบงำประเทศชาติ ประชาชน เปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบริการประชาชน ที่ข้าราชการไม่ใช่เจ้านายประชาชน แต่ต้องเป็นผู้ดูแล และพร้อมให้บริการ สร้างโอกาสให้ประชาชน สามารถลุกขึ้นมาทำมาหากินได้อย่างเข้มแข็ง/ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมอุดมการณ์ มาร่วมการเดินทางกับคาราวานสร้างไทย 77 จังหวัด

โดยจะรับฟังทุกเสียง ทุกปัญหา ทุกความต้องการ เพื่อสร้างรัฐธรรมนูญที่ดี สร้างประเทศที่ดี สร้างเศรษฐกิจที่ดี ให้ตอบโจทย์ประชาชน ทุกคนทุกกลุ่ม บนหลักคิดของพรรคไทยสร้างไทย ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และสร้างพลังให้ประชาชน EM POWER และการปลดปล่อย LIBERATE พันธการจากรัฐราชการ และกฎหมายที่กดทับโอกาสของประชาชนโดยเฉพาะคนตัวเล็ก โดยพรรคไทยสร้างไทยจะเป็นเครื่องขยายเสียงของคนตัวเล็กให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

อ่านต่อ