สุดารัตน์ ไทยสร้างไทย ลุยอีสาน หาเสียงเลือกตั้งเป็นรัฐบาล แก้ราคาข้าวต่ำ

สุดารัตน์ ไทยสร้างไทย ลุยอีสาน หาเสียงเลือกตั้งเป็นรัฐบาล แก้ราคาข้าวต่ำ เมื่อ 13 พ.ย. 64 เวลา 1350 เครือข่ายพรรคไทยสร้างไทย พร้อมมวลชน ประมาณ 60 คน

ได้ทยอยทางมารวมตัวกันที่บริเวณ บ.ดงครั่งใหญ่ ม.3 ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัยฯ ซึ่งเป็นผืนนาของ นายสัมฤทธิ์ วงษ์สนิท/อดีตกำนัน ต.ดงครั่งใหญ่ฯ

เพื่อร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวกับ คุณหญิงสุดารัตน์ฯ ในระหว่างรอคุณหญิงสุดารัตน์ฯ เดินทางมาถึงจุดนัดหมาย ได้มีการจัดกิจกรรมบันเทิง (หมอรำ)

โดย นายปฏิวัตน์ ศาลาแย้ม เวลา 1400 คุณหญิงสุดารัตน์ฯ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาถึงบริเวณพื้นนา ของนายสัมฤทธิ์/อดีตกำนันเก่า ต.ดงครั่งใหญ่ อ.กษตรวิสัยฯ

โดยมี นายชัชวาล แพทยาไทย/สมาชิกพรรค ไทยสร้างไทย/ประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยสร้างไทย ในพื้นที่ จว.ร.อ. พร้อมมวลชนร่วมให้การต้อนรับประมาณ 100 คน

จากนั้น คุณหญิงสุดารัตน์ฯ ได้ร่วมบันทึกภาพกับมวลชนที่เดินทางมาให้การต้อนรับและร่วมเกี่ยวข้าว/ไม่ปรากฏการปราศรัยทางการเมือง

เวลา 1400-1520 คุณหญิงสุดารัตน์ฯ ได้กล่าวชี้แจง ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาข่าวตกต่ำ โดยจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมสภาในโอกาสต่อไป พร้อมทั้งจะจัดตั้งให้มีกองทุนสหกรณ์ โดยให้มีการประกันราคาข้าว หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วให้เกษตรกรสามารถกำหนดราคาข้าวได้เอง

โดย คุณหญิงสุดารัตน์ฯ ได้กล่าวกับเกษตรกรว่า วันนี้ตนจะซื้อข้าวจากเกษตรกร ในราคา กิโลกรัมละ 12 บาท และได้กล่าวเชิญชวนให้ประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรม ให้การสนับสนุนพรรคไทยสร้างไทย

ให้ได้เป็นรัฐบาลในการเลือกตั้งในอนาคต จากนั้น คุณหญิงสุดารัตน์ฯ และ นายชัชวาลฯ ได้นำข้าวที่เกี่ยวเสร็จแล้ว เดินทางไปขายที่ โรงสีสหกรณ์เกษตรวิสัย ต่อไป

อ่านต่อ