หญิงหน่อย คาราวานสร้างไทย 77 จังหวัด ลุยชัยภูมิ หาเสียงสู้ศึกเลือกตั้ง

หญิงหน่อย คาราวานสร้างไทย 77 จังหวัด ลุยชัยภูมิ หาเสียงสู้ศึกเลือกตั้ง เมื่อ 14 ธ.ค. 64 เวลา 1400 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย

นายต่อพงษ์  ไชยสาส์น ประธานคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, น.ส. ธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ ผอ.ศูนย์นโยบาย พรรคไทยสร้างไทย ได้นำคณะคาราวานสร้างไทย 77 จังหวัด ประมาณ 30 คน

เดินทางด้วยรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ สีน้ำเงิน และรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก ยี่ห้อโตโยต้า คอมมิวเตอร์ ไปที่บริเวณศาลเจ้าพ่อพญาแล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

เพื่อกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จากนั้นจะเดินทางไปที่บริเวณสวนมะม่วง กลุ่มสตรีสหกรณ์ บ้านโหล่น หมู่ 6 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

เพื่อพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ และล้อมวงกินข้าว เล่าเรื่องปัญหาราคาข้าวตกต่ำ พร้อมทั้งชูนโยบายของพรรคไทยสร้างไทย ระหว่างวันที่ 14-15 ธ.ค.64

ทั้งนี้ นางวิจิตร ขวัญหลาย ประธานกลุ่มสตรีสหกรณ์มะม่วง บ้านโหล่น หมู่ 6 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง ฯ

ได้จัดเตรียมสถานที่พักค้างแรมให้กับคณะ ฯ ณ ศรีบุรินทร์ (บ้านพักส่วนบุคคล) บ้านโหล่น หมู่ 6 ต.นางแดด ฯ

อ่านต่อ