หมอพยาบาลไม่ทน ทวงวัคซีนโควิด Pfizer อเมริกา

หมอพยาบาลไม่ทน ทวงวัคซีนโควิด Pfizer อเมริกา เมื่อ 30 ก.ค.64 บริเวณลานหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อ.เมืองจ.นนทบุรี กลุ่มเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย ภาคีบุคลากรสาธารณสุข, หมอไม่ทน, กลุ่มภาคีพยาบาล (Nurses Connect), DNA บุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัคร, นิสิตนักศึกษาแพทย์เพื่อประชาธิปไตย สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA-Thailand) และ ภาคีเทคนิคการแพทย์ จำนวน 8 คน นำโดย นพ.ปุณณพัฒน์ ทวีพรภูริพงศ์

เวลา 1100 น. เดินทางมายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ร้องขอความโปร่งใสในการจัดสรรวัคซีน Pfizer ที่ได้รับบริจาคจากสหรัฐอเมริกา โดยกลุ่มฯ มีข้อเรียกร้องต่อกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1.นำวัคซีน mRNA มาเป็นวัคซีนหลักให้ประชาชนคนไทยทุกคน

2.ชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลว่ามีบุคลากรฯ ได้รับวัคซีน AstraZeneca เป็นบูสเตอร์โดสจำนวนเท่าใด และยังเหลือบุคลากรฯ ที่ยืนยันจะรับ Pfizer เป็นจำนวนเท่าใด

3.นำข้อมูลสำคัญที่จะพิสูจน์ความโปร่งใสกลับมาบรรจุในระบบ Cold-chain- tracking นั่นคือเส้นทางการกระจายวัคซีนโดยระบุยี่ห้อและล็อตต่างๆ ของวัคซีน และเปิดให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเพื่อแสดงความรับผิดชอบของรัฐต่อประชาชน และให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก้าวข้ามวิกฤต

4.มีความชัดเจนในการสื่อสารข้อมูลต่างๆ แก่ประชาชนด้วยการรายงานความคืบหน้าในการจัดสรรวัคซีนพร้อมหลักฐานยืนยันอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและความไม่มั่นใจ โดยข้อมูลที่สื่อสารจากแต่ละแผนกของหน่วยงานราชการควรเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกัน

โดยยื่นหนังสือผ่าน นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง/โฆษกกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดำเนินการต่อไป

อ่านต่อ