หมอวรงค์ ร้องศาลรธน. เบรกแก้รัฐธรรมนูญ ไม่ทำประชามติ ตัดสิทธิ ส.ว.

3 ธ.ค. 63 หมอวรงค์ ร้องศาลรธน. เบรกแก้รัฐธรรมนูญ ไม่ทำประชามติถาม ปชช. ก่อน ตัดสิทธิ ส.ว. เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง

เวลา 1030 น. กลุ่มไทยภักดี จำนวน 6 คน นำโดย นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม และ นายบุญเกื้อ ปุสสเทโว โฆษกกลุ่มฯ เดินทางมาที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคาร A ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ยื่นร้องตรงต่อศาล รธน. หลังกำหนดครบ 15 วัน แต่อัยการสูงสุดไม่มีการดำเนินการใด ๆ กรณีร้องมีผู้กระทำการเจตนารมณ์ล้างระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภา และขอให้ศาล รธน.  วินิจฉัยและมีคำสั่ง จำนวน 3 ข้อ ดังนี้

1. ให้ประธานรัฐสภาระงับครบรรจุระเบียบวาระ การแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 2 และ 3

2. ให้ผู้ถูกร้องคือ ส.ส. ที่ลงชื่อร่างฝ่ายค้านและร่างฝ่ายรัฐบาล ถอนระเบียบวาระออกจากที่ประชุมรัฐสภา

3. ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนมติในชั้นรับหลักการ เมื่อ 18 พ.ย. 63 ที่มีมติรับหลักการทั้งสองฉบับ

ด้าน นพ.วรงค์ฯ ได้กล่าวต่อสื่อมวลชนว่า เนื่องจากมีผู้กระทำการเจตนารมณ์ล้างระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กลุ่มไทยภักดี จึงไปร้องต่ออัยการสูงสุดตามขั้นตอน เมื่อครบ 15 วัน อัยการสูงสุด ยังไม่มีการดำเนินการยื่นใด ๆ ต่อ ศาล รธน. กลุ่มฯ จึงมาใช้สิทธิ์ร้องตรง ต่อศาล รธน. มาตรา 49 เนื่องจากพบว่าการเสนอร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เป็นการล้มล้างการปกครองฯ โดยให้เหตุผล 4 ข้อ ได้แก่

1. การร่างรัฐธรรมนูญใหม่เป็นการร่างทั้งฉบับ

2. มีการตัดสิทธิ์ ส.ว. และ ส.ส. ทำให้ ขาดการมีส่วนร่วมของรัฐสภา และต้องยกเลิกองค์กรอิสระทั้งหมด

3. บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นการแก้ไขรายมาตรา ไม่ไช่แก้ไขทั้งหมด ซึ่งผิดบทบัญญัติ

4. รัฐธรรมนูญปี 60 มีการผ่านประชามติ การร่าง รธน.ใหม่ก็ควรจะ ผ่านการทำประชามติก่อน

เวลา 1040 น. กลุ่มฯ ได้เข้ายื่นคำฟ้องผ่าน จนท.รับฟ้อง สำนักคดี 5 ประจำ ศาลรัฐธรรมนูญ

เวลา 1115 น. กลุ่มฯ เดินทางกลับ

อ่านต่อ