หมู่อาร์ม พ.ท.หญิงกมลพันธ์ ไทยไม่ทน จวกรัฐแก้โควิ ดล่ม ร้องให้ออก

หมู่อาร์ม พ.ท.หญิงกมลพันธ์ ไทยไม่ทน จวกรัฐแก้โควิ ดล่ม ร้องให้ออก เมื่อ 3 ก.ค.64 สะพานผ่านฟ้าลีลาศ กลุ่มไทยไม่ทน คณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย นำโดย นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา’35, นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช.

วัตถุประสงค์ นัดรวมตัวที่บริเวณแยกผ่านฟ้า หลังจากนั้นจะเคลื่อนขบวนมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อปราศรัยขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อให้รัฐสภาเลือกบุคคลอื่นที่มีความสามารถมากกว่ามาบริหารบ้านเมืองในสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้โดยเร็วที่สุด ตามครรลองประชาธิปไตย

 

ที่ เชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ เวลา 2057 น. พ.ท.หญิง กมลพันธ์ ชีวพันธ์ศรี ขึ้นปราศรัย กล่าวถึงการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ถูกละเลยจากรัฐบาล

กล่าวแนะนำให้ประชาชนร่วมปลูกและกินกระชายและฟ้าทะลายโจร เนื่องจากเป็นพืชสมุนไพรที่ช่วยบรรเทาและรักษาโร คโควิ ด-19

ได้ กล่าวประนาม นายกรัฐมนตรี กรณีเพิกเฉยต่อสาเหตุที่มีบุคลากรทางการแพทย์จากหลายประเทศออกมาชี้แจงว่าวัคซี นซิโนแวคไม่สามารถป้องกันโร คระบา ดโควิ ด-19 ได้

เวลา 2102 น. ส.อ.ณรงค์ชัย อินทรกวี ขึ้นปราศรัย กล่าวประนาม นายกรัฐมนตรีในกรณีที่จะใช้อำนาจบุกอุ้มหายตน และคุกคามครอบครัว ฝากถึงข้าราชการทุกส่วนให้ถอดชุดและออกมาร่วมชุมนุม

เวลา 2117 น. นายพงษ์พิสิษฐ์ คงเสนา ขึ้นปราศรัย กล่าวประนาม นายกรัฐมนตรี ในกรณีโครงการ sandboxphuket ที่ทำขึ้นโดยไม่สนถึงความเดือดร้อนของประชาชน

กล่าวประนาม นายกรัฐมนตรี ในกรณีผูกขาดนำเข้าวัคซีนและบังคับให้คนไทยฉีดโดยไม่มีทางเลือก กล่าวเรียกร้องให้ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลลาออกจากตำแหน่ง

อ่านต่อ