หมู่อาร์ม ราษฎรไทยไม่ทน ปราศรัยไล่ประยุทธ์

หมู่อาร์ม ราษฎรไทยไม่ทน ปราศรัยไล่ประยุทธ์ เมื่อ 24 มิ.ย.64 ที่ แยกผ่านฟ้าลีลาศ กลุ่มไทยไม่ทน คณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย นำโดย นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35, นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน เผด็จการแห่งชาติ(นปช.), นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน(คปต.), นายไทกร พลสุวรรณ เลขาธิการแนวร่วมอีสานกู้ชาติ และ นายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย(ครป.)

วัตถุประสงค์ จัดกิจกรรม รวมพลังแม่น้ำร้อยสาย เคลื่อนขบวนไปทำเนียบรัฐบาล ฝั่งโรงเรียนราชวินิต ขับไล่รัฐบาลทรราชย์ที่ทรยศประชาชน ยอดมวลชน 200 คน

เวลา 1645 น. ส.อ.ณรงค์ชัย อินทรกวี ขึ้นปราศรัยกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการทำกิจกรรมมีจุดมุ่งหมายเดียวคือการขับไล่ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐบาลโดยอ้างถึงการกระทำอันทุจริตหลายครั้งที่มีหลักฐานชัดเจน แต่ไม่สามารถกระทำการใดๆเพื่อเอาผิดรัฐบาลได้

บริหารประเทศสร้างความล้มเหลว ประชาชนอดอยาก ยากจนเพิ่มขึ้น กล่าวถึงการทุจริตของกองทัพในการใช้งบประมาณโดยสิ้นเปลือง เสนอให้มีการปฏิรูปกองทัพ และเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริง

อ่านต่อ