องค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนา ตอบโต้คณะกรรมการมัสยิดกลาง

มุกดาหาร ความเคลื่อนไหวกลุ่ม “องค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ (อปพส.)” พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร รายละเอียดดังนี้ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.63 เวลา 10.00 น.- 12.40 น. กลุ่มองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ (อพปส.) นำโดย นายอัยย์ เพชรทอง เลขาธิการ อพปส. ได้กิจกรรมเสวนา “รวมพลังรวมใจ ไทยพุทธเป็นหนึ่งเดียว ภาคอีสาน ณ วัดอรุณรังษี เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร โดยมีผู้เข้าร่วมจากอำเภอต่างๆ ในพื้นที่มุกดาหาร ประมาณ 40 คน

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์เดิม เพื่อรวมกลุ่มมวลชนเคลื่อนไหวตอบโต้กรณีคณะกรรมการมัสยิดกลางมุกดาหาร จะจัดงานร่วมบริจาคและงานประจำปีของมัสยิด โดยเชิญชวนชาวมุสลิมจากพื้นที่ต่างๆ เดินทางมาร่วมงาน/ท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.มุกดาหาร  ในวันที่ 26 ธ.ค. 63 (ก่อนจะเลื่อนการจัดงานออกไปไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19)

การดำเนินกิจกรรมฯ เวลา 10.00 น. เปิดคลิปวีดีโอ/เริ่มบรรยายโจมตีชาวมุสลิมหัวรุนแรงที่ก่อเหตุร้ายในพื้นที่ 3 จชต. และต่างประเทศ, เปิดคลิปการก่อเหตุของกลุ่มสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ อ.ลำพระยา จ.ยะลา

เวลา 10.10 น. เปิดคลิปวีดีโอความสำเร็จในการขึ้นป้ายประกาศให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำจังหวัดใน 11 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงใหม่, จ.น่าน, จ.มุกดาหาร, จ.ขอนแก่น, จ.นครพนม, จ.เลย, จ.สุพรรณบุรี, จ.ร้อยเอ็ด, จ.อุดรธานี, จ.ลำปาง และ จ.ชัยภูมิ

เวลา 10.50 น. เปิดเพลงมาร์ช อปพส. และ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

เวลา 11.00 น. งานเสวนา รวมพลังรวมใจ ไทยพุทธเป็นหนึ่งเดียว ภาคอีสาน โดยเชิญผู้เสนาตัวเเทนจากจังหวัดต่างๆ แสดงความคิดเห็นดังนี้

นาย อัยย์ เพชรทอง กล่าวโจมตีว่ามีความพยายามแผ่อิทธิพลของชาวมุสลิม เช่น การขยายตัวของชุมชนมุสลิมในพื้นที่ จ.ตาก และ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย, การให้ศาสนาอิสลามอยู่นอกกรมการศาสนาและขึ้นตรงกระทรวงมหาดไทย ทำให้มีอำนาจมากยิ่งขึ้น

นายโสนิ  สุวรรณี ทนายความ/ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดมุกดาหาร  กล่าวโจมตีกฎหมายอิสลามว่าอาจเป็นต้นตอให้คนมุสลิมมีอำนาจทางการเมือง และมีอภิสิทธิ์มากขึ้น

นายพิทักษ์ รัตนมูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ.สง่า ต.พันแคน อ.นาตาล จว.อ.บ./เครือข่าย อปพส. จ.อุบลราชธานี พุทธศาสนาพุทธอยู่คู่กับคนไทยมานาน อยากให้ประชาชนคนไทยตื่นรู้กับภัยของศาสนามอิสลาม

นายสายัญ ธิภูชนะไทย อปพส.สกลนคร  ยกตัวอย่างการขยายตัวของชุมชนมุสลิมในพื้นที่สกลนครบางหมู่บ้าน มีชาวมุสลิม 1 ครอบครัว แต่สร้างมัสยิดใหญ่โตโดยให้งบรัฐบาล

นายประพันธุ์ บรรลุศิลป์ ปธ.อพปส.จ.มุกดาหาร  ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธแต่ปัจจุบันกำลังถูกคุกคาม โดยเฉพาะชาวพุทธในพื้น 3 จชต. ปัจจุบันเริ่มขยายชุมชนมาในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศโดยใช้งบประมาณของประเทศ ขณะที่วัดพุทธต้องรวบรวมเงินจากคนในชุมชน  แม้แต่ผู้นำสงฆ์ยังไม่อยากให้กลุ่มเคลื่อนไหวโดยอ้างว่าเป็นคำสั่งมาจากหน่วยงานบังคับบัญชา

นายสิงห์อุบล(ไม่ทราบชื่อสกุลจริง) โจมตีว่าชาวมุสลิมมีอภิสิทธิ์ชน ได้รับการเอาใจมากว่าคนส่วนใหญ่ เช่นการให้ทุนนักศึกษา, การบรรจุข้าราชการทหาร, ตำรวจ, พยาบาล

นายอัยย์ เพชรทอง เปิดคลิปการเคลื่อนไหวคัดค้านการสร้างมัสยิดมุกดาหาร เมื่อ 7 ธ.ค.62 พร้อมกล่าวโจมตี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ว่าเป็นชาวมุสลิมแฝงตัวเข้ามารับราชการเพื่อทำลายชาติ  ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์, ประนามกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรง, และต่อต้านการขยายตัวและขยายอิทธิพลของชาวมุสลิม

พระไพโรจน์ ยโสธโร จาก จ.สุราษฎ์ธานี กล่าวถึงภัยของพุทธศาสนาปัจจุบัน คือศาสนาอิสลาม และต้องการให้ผู้นำสงฆ์ตระหนักรู้ถึงภัยของศาสนาและช่วยปกป้องพุทธศาสนาอย่างจริงจัง

เวลา 12.30 น. นายอัยย์ เพรชรทอง อ่านแถลงการณ์ข้อความดังนี้

ชาวพุทธกลุ่มแม่น้ำโขงจังหวัดมุกดาหาร อำนาจเจริญ นครพนม  สกลนคร  อปพส.ส่วนแลาง และ อปพส.ทั่วประเทศ ได้ตื่นตัวและรับรู้ของภัยร้ายกบฎมุสลิม BRN ที่คิดยึดประเทศไทยและเปลี่ยนประเทศไทยเป็นประเทศดารุสลามในปี พ.ศ.2570 โดยใช้เล่ห์เหลี่ยม และกลยุทธ์มาอย่างยาวนาน โดยมีมุสลิมมีบารมีสนับสนุนมาอย่างอย่างนาน  พวกเรากลุ่มชาวพุทธลุ่มแม่น้ำโขง และ อปพส.ทั่วประเทศขอประกาศว่า พวกเราจะรวมตัวกัน พวกเราจะสามัคคีกัน พวกเราจะรวมพลังกัน เพื่อจับตาและเฝ้าระวังและต่อต้านในสิ่งต่อไปนี้

1) จับตาเฝ้าระวัง ขรก.ทุกภาคส่วนและการใช้อำนาจรัฐที่สนับสนุนการขยายงานของกบฎมุสลิมมาในพื้นที่ของเรา

2) จับตาเฝ้าระวังการแอบขนมุสลิมต่างด้าวเข้าพื้นที่ของพวกเรา

3) จับตาเฝ้าระวังการอพยพมุสลิมทุกกลุ่มเข้ามาประกอบอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ของเรา

4) จับตาเฝ้าระวังการมาสร้างมัสยิด สร้างโรงเรียนปอเนาะ  ศูนย์การเรียนรุ้อิสลามโดยผิดกฎหมายทุกชนิดในพื้นที่ของเรา

5) จับตาเฝ้าระวังกลุ่มเดินดาวะห์และการจัดกิจกรรมทุกรูปแบบเพื่อรุกรานทางวัฒนธรรมของพวกกบฎมุสลิม BRN ทุกกิจกรรมในพื้นที่ของเรา

พวกเราชาวพุทธจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาทำลายวัฒนธรรมที่งดงามของความเป็นคนไทยคนพุทธของพวกเราอย่างแน่นอน  พวกเราขอสู้เพื่อปกป้องจากเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อรักษาไวัให้ลูกหลานของเราสืบไป

นี่คือแถลงการณ์และเป้าหมายและภารกิจของพวกเรา กลุ่มชาวพุทธลุ่มแม่น้ำโขง และ อปพส.ส่วนกลาง และ อปพส.ทั่วประเทศ ที่จัดรวมพลังกันสามัคคีกัน ในวาระเร่งด่วนเพื่อต่อต้านและระวังภัยที่จะมาทำลายชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ ของเราในยามนี้  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ วัดอรุณรังษี  อ.เมือง จ.มุกดาหาร  คณะกรรมการเครือข่ายชาวพุทธลุ่มน้ำโขง และ อปพส.ทั่วประเทศ 26 ธ.ค.63 พร้อมกล่าว จงจำไว้  จงจำไว้  จงจำไว้  ไชโย  ไชโย  ไชโย

เวลา 12.40 น. ร่วมรับประทานอาหาร และแยกย้ายกลับบ้าน

อ่านต่อ