อานนท์ นำราษฎร ม็อบ 24มิ.ย. อ่านประกาศคณะราษฯ

อานนท์ นำราษฎร ม็อบ 24มิ.ย. อ่านประกาศคณะราษฯ เมื่อ 24 มิ.ย.64 ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กลุ่มคณะราษฎร แกนนำ นายพริษฐ์ ชีวารักษ์, นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา, น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล, นายภาณุพงศ์ จาดนอก, นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข วัตถุประสงค์ จัดกิจกรรม ครบรอบ 89 ปี อภิวัฒน์สยาม 2475 ยอดมวลชน 70 คน

เวลา 0530 น. เริ่มกิจกรรมจุดเทียน ที่ทีมงานกลุ่มแจกให้พร้อมกับประกาศคณะราษฎร และเพลงเพื่อรอร้องพร้อมกัน

กลุ่มนักเรียนเลว/กลุ่มนายเทวินทร์ พูลทวี, นายวันชนะ จันทร์มณี, นายอรรถพล บัวพัฒน์, กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย เข้าพื้นที่

ตัวแทนกลุ่มทะลุฟ้า ประกาศจุดประสงค์กิจกรรม

เวลา 0540 น. กลุ่มนักเรียนเลว ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เรียกร้องทางการศึกษา นำโดยนายธนพัฒน์ หาเพ็ง ขณะนั้นพื้นที่บนอนุสาวรีย์มีจุดเทียนโดยรอบ

เวลา 0551 น. อ่านประกาศคณะราษฎร 2475 นำอ่านโดย นายอานนท์ นำภา, น.ส.ปนัดดา ศิริมาศกุล และนายพรหมศร วีระธรรมจารี กลุ่มราษฎรมูเตลู

ประกาศคณะราษฎร

เครือข่ายราม(บางคน)/กลุ่มผู้ต้องหาหน้า สอท.เยอรมัน/กลุ่มศิลปะปลดแอกเข้าพื้นที่

เวลา 0730 น. หลังจาก กลุ่มประกาศ ยุติกิจกรรมในช่วงเช้า แกนนำประกาศ ขอให้พักผ่อนบริเวณนี้ เพื่อเตรียมตัวเดินไปพร้อมกันใน เวลา 1000 น. จะตั้งแถวเดินขบวนไปรัฐสภา เพื่อยื่นหนังสือแสดงจุดยืนของกลุ่ม

มวลชนพักผ่อน ร้องรำทำเพลง บ้างส่วนเดินทางออกนอกพื้นที่

อ่านต่อ