อานนท์ รายงานตัวรับทราบข้อหา ที่ สน.พหลโยธิน

เมื่อ 21 ม.ค.64 ที่ สน.พหลโยธิน กรณีนายอานนท์ นำภา, นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา และ นายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ มารับทราบข้อกล่าวหา ขณะรายงานยังไม่พบนายอานนท์ฯ นายจตุภัทร์ฯ และนายไชยอมรฯ ในพื้นที่ มีมวลชนมาให้กำลังใจยอด 20 คน

เวลา 15.12 น. นายอานนท์ฯ อยู่ระหว่างเข้ารับทราบข้อกล่าวหา

เวลา 16.15 น. เสร็จสิ้นกระบวนการรายงานตัวรับทราบข้อหา นายอานนท์ฯ ออกมาจาก สน.พหลโยธิน

เบื้องต้น นายจตุภัทร์ฯ และ นายไชยอมรฯ ได้ส่งทนายมาขอเลื่อนวันรับทราบข้อกล่าวหาออกไป

นาย อานนท์ฯ เดินทางออกจากพื้นที่ มวลชนทยอยเดินทางกลับ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

บุคคลที่พบในพื้นที่ นายวสันต์ กล่ำถาวร, น.ส.วรรณวลี เอมจิตต์, นายธนกร ภิระบัน, น.ส.ดวงพร วิรัตน์ธัญญารักษ์, นายอนุชา จันทร์ศรี (จ่าชา ลิ้นซิ่ง), นางสาววรรณวรางค์ วุฒิภูมิ (น้ำองุ่น วรรณวรางค์)

ทั้งนี้ยังไม่พบ นายจตุภัทร์ฯ และนายไชยอมรฯ ในพื้นที่

อ่านต่อ