เจี๊ยบ-วิโรจน์ นำ ส.ส.ก้าวไกล โดดประชุมสภา ร่วมม็อบเฟซ

เมื่อ 19 ก.พ.64 ที่ หน้าสัปปายะสภาสถาน ถ.สามเสน เขตดุสิต กลุ่ม Mob Fest แกนนำ  น.ส.ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล และ น.ส.ศุกรียา วรรณายุวัฒน์ จัดกิจกรรม MOB FEST #2 ตอน 7 ปีแห่งความล้มเหลว มวลชนประมาณ 100 คน

เวลา 1745 น. ส.ส. พรรคก้าวไกล นำโดย นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร และ นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล เดินออกจากรัฐสภามาร่วมให้กำลังใจ และร่วมนั่งฟังการอภิปรายของ Mob Fest

เวลา 1750 น. นางธนพร วิจันทร์ เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิมนุษยชน ขึ้นกล่าวปราศรัย การเยียวยาไม่ถ้วนหน้า

เวลา 1820 น. นางนุชนารถ แท่นทอง ประธานสลัม 4 ภาค ได้กล่าวปราศรัยว่า ผู้สูงอายุ คนไข้ จะลงทะเบียนโครงการของรัฐ ไม่สามารถลงทะเบียนได้ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงงบประมาณของรัฐได้ การเกิด covid 19 รอบที่ 2 เหมือนเดิมแต่ตอนนี้ โครงการเยียวยา ผู้ที่ได้ประโยชน์โดยตรง คือ เอกชนขนาดใหญ่

ภายในพื้นที่กลุ่มศิลปะปลดแอกได้เข้าร่วมกิจกรรมให้ มวลชน นำเสื้อมาสกรีนฟรี ภาพและข้อความเนื้อหา ต่อต้านรัฐบาลเผด็จการ และ ไม่เอา ม.112

ทางเครือข่ายรามหรือเครือข่ายลูกพ่อขุนโค่นล้มเผด็จการ ได้นำเสื้อมาจำหน่ายบริเวณฟุตบาทข้างๆ เนื้อหาต่อต้านรัฐบาลเผด็จการ ตัวละ 250 บาท

เวลา 1900 น. นายนิติรัฐ ทรัพย์สมบูรณ์ นักกิจกรรมและอดีตคณะอนุกรรมการสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กล่าวโจมตีรัฐบาล โดยอุ้มเศรษฐกิจขนาดใหญ่ สร้างคะแนนนิยมจากโครงการของรัฐ การเหลื่อมล้ำของการศึกษา แรงงานนอกระบบ คนพิการ

กลุ่มมวลชน มี 2 ฝั่งเวที 1) เวทีปราศรัยหลัก 2) จอโปรเจคเตอร์ถ่ายทอดสด การอภิปรายในรัฐสภา มวลชน สลับเดินเข้า-ออกในพื้นที่ กลุ่มการ์ด ดูแลจราจรในพื้นที่ พยาบาลอาสาตั้งโต๊ะด้านข้างเวทีถ่ายทอดสด

เวลา 1940 น. นายลภนพัฒน์ หวังไพสิฐ หรือมิน แกนนำกลุ่มนักเรียนเลว กล่าวว่า ตัดงบนักเรียน รัฐมนตรีนำคนสนิทมาดูแล กระทรวงศึกษา นักเรียนทุกคุกคามภายในโรงเรียน มีเรื่องร้องเรียนมาถึงกลุ่มนักเรียนเลว 1354 เรื่อง

ที่มา สุดาตา นานนอน

อ่านต่อ