เปิดภาคเรียนแต่งกายชุดไปรเวทไปเรียนในวันเปิดเทอม

1 ธ.ค.63 ปรากฏข่าวสารทางสื่อโซเชียลมีเดีย (facebook และ twitter) เบื้องต้น จากกรณีการนัดหมายแต่งชุดไปรเวท ไปโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียน

พบนักเรียนบางส่วน ที่มีการแต่งกายชุดไปรเวทไปเรียนในวันเปิดเทอม จากโรงเรียนต่างๆ อาทิ
* ในพื้นที่กทม. และ ปริมณฑล
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
2. โรงเรียนสตรีวิทยา
3. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห เสนี)
4. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
5. โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต
6. โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
* ในพื้นที่ต่างจังหวัด
– โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
ทั้งนี้ กลุ่มได้ให้เหตุผลว่าเป็นสิทธิของนักเรียนจะเลือกสวมใส่ชุดมาเรียนเพราะถือว่าไม่มีผลอะไรกับการเรียน และการเรียกร้องครั้งนี้เป็นสิทธิการแสดงแต่ละคน 
นอกจากนี้เด็กนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้มีการชูป้ายข้อความ “ยกเลิกกฎระเบียบล้าหลัง” “บังคับใส่ชุดนักเรียนคือการละเมิดสิทธิของนักเรียน” และ “ไม่ว่าคุณจะใส่นักเรียนหรือไปรเวท ทุกคนมีเสรีภาพ” ด้วย
อ่านต่อ