เอกชัย รายงานตัวคดีประทุษร้ายพระราชินี

เมื่อ 28 ม.ค.64 เวลา 10.00 น. ที่ สำนักงานอัยการสูงสุด กรณีจนท.ตร. ออกหมายเรียก นายเอกชัย หงส์กังวาน พร้อมแนวร่วม มารายงานตัว เพื่อส่งตัวไปพบพนักงานอัยการ ในคดีร่วมกันพยายามประทุษร้ายต่อเสรีภาพของพระราชินี, มั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง

โดยเป็นหัวหน้าหรือผู้สั่งการ, กระทำการด้วยประการใด ๆ ในลักษณะเป็นการกีดขวางการจราจร และโดยไม่รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมาย กีดขวางทางสาธารณะ จนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร จากกรณีชุมนุมและกีดขวางขบวนเสด็จฯ เมื่อ 14 ต.ค. 63

ทั้งนี้ ทราบว่า นายเอกชัยฯ จะเดินทางไปเข้าพบอัยการ ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ด้วยตนเอง

เวลา 10.55 น. เสร็จสิ้นกระบวนการเข้าพบอัยการ โดยอัยการนัด นายเอกชัยฯ เข้าพบอีกครั้งใน 25 ก.พ. 64

มีบุคคลที่พบในพื้นที่ มาร่วมให้กำลังใจ รับฟังการพิจารณาของอัยการ อาทิ นายบุญเกื้อหนุน เป้าทอง (คดีเดียวกับนายเอกชัยฯ), นายปฏิภาณ ลือชา, นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข (คดี 112 เมื่อ 19 ก.ย. 63 โดยอัยการนัดเข้าพบอีกครั้งใน 9 ก.พ. 64)

อ่านต่อ