“แรมโบ้อีสาน” สุภรณ์ อัตถาวงศ์ รับเรื่องตรวจสอบทุจริต ก่อสร้างสนามฟุตซอล

7 ต.ค. 63 : 09.30 น. สุภรณ์ อัตถาวงศ์(แรมโบ้) รับเรื่องตรวจสอบมูลเหตุแห่งการทุจริตโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 ภายในสำนักงาน ก.พ.ได้มีเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านคอรัปชั่นสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ จำนวนประมาณ 60 คน นำโดย นายสมคิด หอมเนตร ประธานเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านคอรัปชั่นสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ,นายอนันต์ รุ่งนิรันตร์พร เลขาธิการคณะมนตรีปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน เดินทางมายื่นหนังสือข้อเรียกร้อง

วัตถุประสงค์ เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมการพิเศษตรวจสอบและไต่สวนมูลเหตุแห่งการทุจริตโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555

– เวลา 10.00 น. อยู่ระหว่างรอสมาชิกมาสมทบ และเข้าพบนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี

– เวลา 10.00 น.กลุ่มฯ ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ผ่านนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ,นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับหนังสือเพื่อนำกราบเรียนนายกฯ ต่อไป

– เวลา 10.10 น. จัดตัวแทนเพื่อหารือ ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงาน ก.พ.

– เวลา 10.20 น. กลุ่มจัดตัวแทน 60คน เข้าหารือกับนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ (ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี), นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนายธนู ขวัญเดช (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างหารือ

อ่านต่อ