แรมโบ้ คุยกลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทาน แจงขอเงินใช้ในช่วงโควิด

6 ม.ค.64 กรณีกลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทาน นำโดย นายสัตวแพทย์บูรณ์ อารยพล เรียกร้องต้องการนำเงินสมทบชราภาพ จากกองทุนประกันสังคมมาใช้ล่วงหน้า 30-50 % ให้ผู้ประกันตนนำไปใช้ในภาวะวิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด-19

เวลา 09.10 น. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 ภายในสำนักงาน ก.พ. นายสัตว์แพทย์บูรณ์ อารยพล พร้อมพวกรวม 5 คน มารอเพื่อประสานขอพบนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เพื่อปรึกษาหารือ

เวลา 10.50 น. ที่ห้องประชุม 1111 ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ น.สพ.บูรณ์  อารยะพล (ตัวแทนกลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทาน) ได้เข้าหารือตามข้อเรียกร้อง ขอให้นำเงินสมทบชราภาพ จากกองทุนประกันสังคม มาใช้ล่วงหน้า 30-50% ให้ผู้ประกันตนนำมาใช้ในภาวะวิกฤตโรคไวรัสโควิด-19

โดยมีนายสุภรณ์  อัตถาวงศ์(ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ นรม.) เป็นประธานการหารือ ร่วมด้วยนายสมพาศ นิลพันธ์ (ทปษ.สปน.) , นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ (ผู้ตรวจราชการกรม สนง.ประกันสังคม) และนายโชคชัย  หาญนิมิตกุล (รก.ผอ.ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน ศบช.สปน.)

 

ทั้งนี้ทาง นายสุภรณ์ฯ (ผช.รมต.ประจำ นรม.) จะทำสรุปปัญหาของกลุ่มฯ นำเรียน นรม. โดยขอรายชื่อสมาชิกของกลุ่มฯ เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน

ทั้งนี้กลุ่มฯ ต้องการนำเงินชราภาพ มาใช้ก่อนอายุครบ 55 ปี และเมื่อลาออกจากสมาชิกประกันสังคมก่อนอายุครบ 55 ปี ก็ขอรับเงินทันทีโดยไม่ต้องรออายุครบ 55 ปี

โดยนายนันทชัยฯ ผู้ตรวจราชการงานกรม สนง.ประกันสังคม ชี้แจงว่าทาง สนง.ประกันสังคมได้มีการ แต่งตั้งอนุกรรมการประกันสังคมมีมติว่า มาตราการระยะสั้น ช่วยหาแหล่งเงินกู้ แต่ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยสูงอยู่ แต่กำลังหาธนาคารที่จ่ายดอกเบี้ยถูก รวมทั้งเสนอเรื่องทั้งหมดให้ รมต.รง. ทราบตลอดเวลา

มาตราระยะยาว มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำแบบสอบถาม เสนอให้ผู้ประกันตนต่างๆ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ น่าจะส่งข้อมูลประกันสังคมจังหวัด ให้ผู้ประกันตนมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม เรื่องรับบำเหน็จ บำนาญ ว่าลาออกก่อน 55 ได้เงินประกันสังคมได้ไหมโดยไม่รออายุครบ 55 ปี ส่วนสมาชิกกลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทาน ทาง สนง.ประกันสังคมจะพิจารณาให้การช่วยเหลือเป็นรายบุคคล

เวลา 11.50 น. ยุติการหารือ

เวลา 12.00 น. กลุ่มขอคืนไม่ขอทาน จำนวน 5 คน ภายหลังประชุมหารือเสร็จ น.สพ.บูรณ์ฯ ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ที่ชุมนุม ถ.นครปฐม

อ่านต่อ