แรมโบ้ อีสาน เจรจาม็อบเกษตรภาคอีสาน

เมื่อ 1 มี.ค.64 ที่ บริเวณหน้า สนง.ปปช. ตรงข้ามประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล กลุ่มสมัชชาเกษตรภาคอีสาน หรือราษฎรที่เดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำ และเขื่อนสิรินธร พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายศักดา กาญจนเสน มวลชนประมาณ 300 คน

เวลา 0955 น. กลุ่มฯ ใช้เครื่องขยายเสียงปราศรัยความเดือดร้อนของกลุ่มฯ ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีความล่าช้า

เวลา 1005 น. กลุ่มฯ ได้ยุติกิจกรรมบริเวณตรงข้ามประตู 4 และเดินเท้าเข้าไปในสำนักงาน ก.พ.

 

เวลา 1020 น. ตัวแทนกลุ่มฯ กล่าวปราศรัยถึงการทำงานของ จนท.รัฐฯ ว่ามีความล่าช้าในการแก้ปัญหาของประชาชน อยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงมาดูปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านอยากให้ภาครัฐฯ มีความชัดเจนกับพี่น้องประชาชน ตัวแทนกลุ่มฯสลับกันปราศรัยถึงความเดือดร้อน จากผลกระทบที่ได้รับ กลุ่มฯได้ส่งตัวแทนเข้าประชุม ที่ห้องประชุม 1111

เวลา 1025 น. กลุ่มฯ จัดตัวแทนจำนวน 10 คนเข้าหารือกับนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี และนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ห้องประชุม 1111

เวลา 1115 น. ทาง กลุ่มฯ พอใจในผลการประชุม ซึ่งทางหน่วยงานรัฐฯ จะทำการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเดือดร้อน ซึ่งจะต้องเสนอผ่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีตัวแทนคือ นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ (ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ) และนายสมพาศ นิลพันธ์ (ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) รับปากว่าจะจัดตั้งคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาความเดือดร้อนต่อไป

เวลา 1125 น. กลุ่มแยกย้ายเดินทางกลับเข้าพื้นที่ชุมนุม บริเวณเกาะกลางถนน ด้านหน้ากระทรวงเกษตรฯ

เวลา 1140 น. แกนนำกลุ่มฯ ได้แจ้งว่าหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จ แกนนำกลุ่มจะไปประชุมหารือ ที่กรมชลประทาน เป็นที่หมายต่อไป

ที่มา สุดาตา นานนอน

อ่านต่อ