แรมโบ้ เจรจากลุ่ม P-move ยังไม่ไว้วางใจ เหตุล่าช้าไม่คืบหน้า ในการแก้ไขปัญหารัฐบาล

แรมโบ้ เจรจากลุ่ม P-move ยังไม่ไว้วางใจ เหตุล่าช้าไม่คืบหน้า ในการแก้ไขปัญหารัฐบาล เมื่อ 26 ม.ค.65 กลุ่ม P-move ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 เวลา 1025 น. ดร.เสกสกลฯ กล่าวเปิดการประชุมโดยเริ่มต้นจากการกล่าวถึงความคืบหน้าในประเด็นของหน่วยราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เริ่มตอบสนองนโยบายของกลุ่ม แต่ยังมีอีกหลายประเด็นในข้อเรียกร้อง ที่ยังไม่สามารถหาทางออกของปัญหาได้

ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังไม่เข้ามาชี้แจงในวันนี้ เนื่องจากบางหน่วยงานยังไม่สามารถหาข้อสรุปในประเด็นที่ต้องรับผิดชอบได้ จึงได้ประสานทุกหน่วยงานให้เข้ามาชี้แจงในวันที่ 27 ม.ค.65 ถ้าหน่วยงานใดไม่สามารถเข้ามาประชุมได้ ให้ทำหนังสือสรุปส่งมาที่หน่วยงานภายในวันนี้

ทางด้าน นายจำนงค์ฯ ตัวแทนมวลชน กล่าวถึงประเด็นข้อสรุปของ ดร.เสกสกล ว่ามวลชนยังไม่ไว้วางใจในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากเคยส่งเรื่องและปัญหาให้หน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ไขมานานซึ่งใช้เวลามานานและไม่เคยได้รับความคืบหน้าแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ดร.เสกสกลฯ ให้ตัวแทนมวลชนประชุม 1 ชั่วโมง และตกลงกันว่าต้องการให้หน่วยงานใดมาชี้แจงความคืบหน้าในวันนี้ และจะนำหน่วยงานที่ร้องขอมาประชุมเพื่อแถลงความคืบหน้าในช่วงบ่ายต่อไป

เวลา 1055 น. พักการประชุมชั่วคราว ขณะรายงานตัวแทนมวลชนอยู่ระหว่างการหารือ

อ่านต่อ