ไผ่ราษฎรทะลุฟ้า ทำบุญประเทศ ขับไล่ประยุทธ์

ไผ่ราษฎรทะลุฟ้า ทำบุญประเทศ ขับไล่ประยุทธ์ เมื่อ 21 ก.ค.64 ที่ บริเวณหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แยกปทุมวัน กลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้า ยอดมวลชน 80 คน

เวลา 1745 นาย ธนพัฒน์ กาเพ็ง ได้กล่าวว่าตั้งแต่มี คสช.มา 7 ปี ประเทศชาติไม่ได้พัฒนาเลย ประชาชนอดอยาก นโยบายด้านแรงงานที่ถูกหยุดให้ก่อสร้าง ปิดแคมป์งาน 30 วัน ทำให้กลุ่มแรงงานขาดรายได้ แต่ไม่มีการได้รับการเยียวยาจากรัฐบาล

การออกนโยบายที่ห้ามทานอาหารในร้าน ทำให้ประชาชนขาดรายได้เป็นจำนวนมาก เรียกร้องให้เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เป็นเงิน 5,000 ทุกเดือน จัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชน หากนายกรัฐมนตรีไม่ลาออก ประชาชนอาจจะทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ได้

เวลา 1800 นาย จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา ได้กล่าวว่า การระบาดเป็นวงกว้างของเชื้อไวรัสทุกวันนี้ เกิดจากการบริหารบ้านเมืองที่ผิดพลาดของรัฐบาล และการไม่เข้าร่วม Covax ของรัฐบาล จึงทำให้ประเทศได้รับวัคซีนที่ล่าช้าและไม่มีคุณภาพ ทำให้ประชาชนเสี ยชีวิ ตเป็นจำนวนมาก

เวลา 1815 นาย อัครพล เงินเนย กล่าวเรียกร้องให้ร้านอาหารสามารถเปิดได้ตามปกติ และสามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้แล้ว รวมทั้งร้านอาหารกลางคืนด้วย

เวลา 1825 นาย จตุภัทร์ฯ ได้นำข้อหารือรื้อระบอบประยุทธเพื่ออภิปราย

เวลา 1830 เป็นการแสดงดนตรีของ นาย ชัยอมร แก้ววิบูลพันธุ์

เวลา 1850 นาย จตุภัทร์ฯ ประกาศนัดชุมนุมอีกครั้งในวันที่ 22 ก.ค.64 ที่ สวนลุมพินี เวลา 1600

หลังจากนั้นยุติกิจกรรม มวลชนเดินทางกลับ

อ่านต่อ