ไลน์แมน อยุธยา ร้องขอขึ้นค่าส่งอาหาร หลังโดนหั ก

ไลน์แมน อยุธยา ร้องขอขึ้นค่าส่งอาหาร หลังโดนหั ก เมื่อ 01 มิ.ย.64 เวลา 1100 กลุ่มพนักงานรับ-ส่ง สินค้า (อาหาร)  บริษัทไลน์แมน วงใน จำกัด  ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา จ.อ่างทอง และ จ.สิงห์บุรี ประมาณ 100 คน นำโดย นายสมบัติ โตงาม ตัวแทนกลุ่มฯ รวมตัวที่บริเวณหน้าสำนักงานบริษัทไลน์แมน สาขา จ.พระนครศรีอยุธยา ห้างสรรพสินค้าเดอะสกาย ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้บริหารบริษัทบริษัทไลน์แมน วงใน จำกัด กรณี ขอให้พิจารณาค่าตอบแทน ในการวิ่งรับ -ส่งสินค้าที่ บริษัท ไลน์แมน ปรับลดลงอย่างไม่เป็นธรรม จากเดิมได้ค่าตอบแทน รอบละประมาณ 30 -40 บาท ปัจจุบันปรับลดค่าตอบแทน คงเหลือรอบละ 25.50 บาท/หักภาษี 3 เปอร์เซนต์

และ ขอให้ปรับปรุงระบบ GPS ระยะทางในการรับ –ส่งสินค้า ไม่ตรงกับสภาพระยะทางตามความเป็นจริง ซึ่งทำให้พนักงานได้รับความเดือดร้อนต่อรายได้ ค่าครองชีพ  จากต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น และต้องเสี่ยงกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 ในการออกมาให้บริการกับลูกค้า

เวลา 1200 กลุ่มพนักงานรับ-ส่ง สินค้า (อาหาร)  บริษัทไลน์แมน วงใน จำกัด  ไม่พอใจ หลังจาก ผู้บริหารของบริษัท ฯ ไม่ยอมออกมารับข้อเสนอตามข้อเรียกร้องฯ กลุ่มฯ จึงออกเดินทางไปรวมตัวที่บริเวณสำนักงานบริษัทไลน์แมน วงใน จำกัด อาคาร T-ONE Building ถ.สุขุมวิท กทม. และสมาชิกกลุ่มฯ บางส่วน ประมาณ 30 คน ไปรวมตัวที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เวลา 1330 – 1500 นางสยุมพร กุลสุ ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางพบ พบปะกลุ่มฯ พร้อมกับจัดตัวแทนจำนวน 5 คน เขียนคำร้องทุกข์ตามปัญหาตามข้อเรียกร้อง ฯ ที่บริเวณห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจะเร่งดำเนินการการประสานงานนัดตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ตัวแทน บริษัทไลน์แมน วงใน จำกัด ประชุมหารือแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องต่อไป

จากนั้น กลุ่มพนักงานฯ พอใจในระดับหนึ่ง แยกย้ายกลับภูมิลำเนา ฯ พร้อมกับรอฟังผลการเจราฯ จากกลุ่มพนักงานฯ ที่เดินทางไปเรียกร้องต่อสำนักงานบริษัทไลน์แมน วงใน จำกัด อาคาร T-ONE Building ถ.สุขุมวิท กทม. ต่อไป

เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

อ่านต่อ