7 แกนนำ 3นิ้วราษฎร พบ ตร. ข้อหาจัดม็อบ14ต.ค.ไม่แจ้ง

4 ม.ค.64 ที่ สน.สำราญราษฎร์ กรณี น.ส.ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล (มายด์) พร้อมแนวร่วมรวม 7 คน เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหา ในความผิดฐานร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมี่อ 14 ต.ค.63

โดยเบื้องต้น แกนนำแนวร่วมกลุ่มราษฏรฯ 7 คน ประกอบด้วย น.ส.ภัสราวลีฯ ธนกิจวิบูลย์ผล (มายด์), นาย จตุภัทร์   บุญภัทรรักษา (ไผ่ ดาวดิน), นาย ทัดเทพ เรืองประไพกิจเสรี (ฟอร์ด), นาย ภานุพงศ์  จาดนอก (ไมค์), น.ส. ชลธิชา แจ้งเร็ว (ลูกเกด), นาย สมยศ พฤษเกษมสุข, น.ส. จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์

เวลา 1315 น. แกนนำ แนวร่วม ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการรับทราบข้อกล่าวหา ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อฯ อาทิ นายสมยศ พฤษเกษมสุข และ น.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว (ลูกเกด) กล่าวถึง การแจ้งข้อกล่าวหากับพวกตน ว่า ฝ่าผืนพรก. ฉุกเฉิน, พรบ.โรคติดต่อ, จัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่แจ้งกับ จนท. มองว่าเป็นการฟ้องเพื่อกลั่นแกล้ง
ซึ่งส่งผลกระทบกับการเรียน การใช้ชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ และเป็นการริดรอนอิสระภาพในการใช้สิทธิในการชุมนุม ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้จัดการชุมนุม ทั้งๆ ที่ไปในฐานะผู้ร่วมชุมนุม โดยตนไม่ได้รู้สึกหวั่นไหว หรือรู้สึกวิตกกังวลอย่างใด

การดำเนินคดีกับพวกตน เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพทำให้เกิดความเสียเปรียบโดยใช้ข้อกฏหมาย หลังจากนื้อาจจะมีการเดินทางไปยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดินฯ และ สภาผู้แทนราษฎรต่อไป มองกระบวนการยุติธรรมในประเทศมีปัญหา เรียกร้องการเปลี่ยนระบบกล่าวหาเป็นระบบไต่สวน

ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดรวม 10 คน โดยได้ รายงานตัวไปแล้ว 3 คน ซึ่งเป็นเหตุทางคดีตั้งแต่ 8 ต.ค. และ 14 ต.ค. 63 ปกติ เมี่อประกาศใช้พรก.ฉุกเฉิน พรบ.ชุมนุมสาธารณะจะไม่ถูกบังคับใช้ แต่กลับมีการแจ้งโดยปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหา จะต่อสู้คดีในลำดับต่อไป และ ปรึกษาทางทีมทนายความ

สำหรับการเคลื่อนไหว ในปี 2564 ยังย้ำ 3 ข้อเรียกร้องเดิม ยืนยันเรื่องสันติวิธี ในห้วงนี้พวกตนยังไม่อยากสร้างภาระใดๆ เนี่องจากอยู่ในห้วงการระบาดของ โควิด-19 เรียกร้องภาครัฐจัดให้มีวัคซืนมาใช้ในประเทศโดยเร็วที่สุด ขณะที่ ประเทศเพื่อนบ้านเริ่มนำเข้ามาทดลองใช้ มองกฏหมาย ม.112 เป็นกฏหมายที่สร้างบรรยากาศแห่งความกลัวจากภาครัฐ การบังคับใช้จะไม่เหมือนเดิมในอดีต ไม่มีแนวบรรทัดฐานในการพิพากษา บังคับใช้ไม่ได้จริง ซึ่งวันนี้ไม่มีความกลัว และ ไม่กระทบต่อการออกมาเคลื่อนไหว เรียกร้องการยกเลิก ม.112  ขอฝ่ายรัฐฯทบทวนการใช้กฏหมายดังกล่าว

ไผ่ ดาวดิน ได้กล่าวถึงการดำเนินคดีที่ซ้ำซ้อน ย้อนแย้ง ทำให้หมดความน่าเชี่อถีอ อาทิ ขณะที่ตนถูกจับ แต่กลับมีการแจ้งข้อกล่าวหากับตน เป็นต้น

เวลา 1330 น. แกนนำ แนวร่วมฯ และ มวลชนทยอยเดินทางออกจากพี้นที่

 

บรรยากาศภาพรวมตลอดห้วงที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มวลชนเดินทางมาให้กำลังใจ ไม่มีแนวโน้มในการทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ให้เกิดความรุนแรงในพี้นที่แต่อย่างใด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

อ่านต่อ